18 jaar geleden

Wat denkt u van Christus?

Op een dag begon een man, die met de trein reisde, over de Bijbel te debatteren met een Christen die naast hem zat.

“Als u mij kunt bewijzen dat Jona door een walvis werd opgeslokt, zal ik de rest van de Bijbel geloven”, zei hij. “Wat denkt u van Christus?”, antwoordde zijn metgezel.

Verbaasd door het vreemde antwoord, riep de eerste man uit: “Daar gaat het niet over”.

“Oh nee, is dat zo?”, antwoordde de ander. “Zeg mij, denkt u dat Christus wijs was?”.

“Ja”, zei hij, “ik denk dat hij de meest wijze man was die ooit geleefd heeft”.

“Wel, Hij geloofde wat u “een vis-legende” noemt, want kijkt u maar wat Hij in Mattheüs 12:40 zegt”.

De ongelovige was verbaasd te vinden, toen hij de passage las: “Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zemonster was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn”.

“U ziet”, zei de Christen, “Jezus geloofde het relaas over Jona!”

“Dank u wel, mijnheer”, was het antwoord. “Dat is bewijs genoeg voor mij!”

Sommige mensen zeggen dat er geen schepsel in de zee is, dat in staat is om zulk een kunststuk uit te halen. Wetenschappers weten het beter. Bijvoorbeeld harpoeneerde in 1912 kapitein Charles Thompson een reusachtig zoogdier voor de kust van Florida welke, toen hij aan land gebracht was, een andere vis van 1500 pond bevatte, die helemaal bleek te zijn opgevreten. Degenen die de vangst van Thompson controleerden zeiden dat hij twintig mensen van gemiddelde grootte zou kunnen hebben opgeslokt!

Vermijdt de moeilijkheden van Jona, blijf in de wil van God.

Buiten de wil van God kan er geen succes zijn; in de wil van God kan er geen mislukking zijn.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW