18 jaar geleden

Want Ik leef, en gij zult leven

Johannes 14:19

Een Mohammedaan zei tegen een Christelijke zendeling:

“Onze religie heeft een sterker bewijs van juistheid dan die van jullie. Als je naar Medina gaat, vind je daar het grafmonument van de profeet. Dat is het bewijs dat hij werkelijk heeft geleefd. Maar als jullie Christenen naar Jeruzalem gaan, vind je geen graf, waarin Jezus ligt”.

“Je hebt gelijk”, antwoordde de zendeling, “wij hebben geen graf, omdat wij ook geen dode hebben, die in het graf zou kunnen liggen. Niet het graf is het fundament van het Christendom, maar het geloof in een Opgestane en nu in de hemel levende Heer. Deze Heer is voor onze zonden gestorven, maar God heeft hem om onze rechtvaardiging opgewekt. De dood is voor ons een overwonnen vijand. Geen religie op deze aarde kent een opgestane Christus. Alleen het evangelie van God verkondigt deze waarheid, die van het allergrootste belang is. Overal waar dit evangelie wordt gepredikt, spreekt men van de overwinning, die de Heere Jezus, de Zoon van God, heeft behaald. Hij is uit het graf opgestaan en bevindt Zich nu in de hemel. Allen, die in Hem geloven, zullen eens bij Hem zijn”.

De Mohammedaan had daar niets op te zeggen en ging zwijgend weg. –

Welke religie gelooft u? In Wie gelooft u?

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW