13 jaar geleden

Waarom is er verschil in huidkleur?

Iemand schreef: Met betrekking tot de verschillende mensenrassen kwam bij mij een vraag in de gedachten. Omdat alle mensen van Adam en Eva afstammen, moeten toch eigenlijk allen dezelfde huidkleur hebben. Wat is dan de grond ervoor dat wij verschillende rassen – zoals bijvoorbeeld de zwarten in tegenstelling tot de blanken – hebben? Hebt u hierover wel eens nagedacht? …

Tijdens de scheppingsweek schiep God alle dierlijke en plantaardige grondsoorten en de mensen. Sindsdien zijn er geen nieuwe soorten meer ontstaan, want de Bijbel spreekt van een volbrachte schepping (Genesis 2:2). Zeker, er zijn in de duizenden jaren enkele soorten uitgestorven, zoals ons bijvoorbeeld fossielvondsten vertellen.

Veranderingen die na het beëindigen van het scheppingswerk opgetreden zijn, waren en zijn enkel binnen de soorten beperkt.

Zoals gezegd, de schepping door God sluit niet de afstamming van de variaties en ondersoorten van geschapen soorten uit. God heeft waarschijnlijk ieder soort met een toereikend genetische potentie – ook genpool genoemd – geschapen, om het ontstaan van alle variaties binnen een soort mogelijk te maken. En dat is goed zo, zoals u zo nog zien zult.

Ieder soort werd dus met een grote genvariatie geschapen. Deze genen kunnen tijdens de geslachtelijke voortplanting op verschillende manieren en wijzen met elkaar gecombineerd worden. Er leven van daag ongeveer1 5,8 miljard mensen op aarde en, afgezien van enkele tweelinggeboorten, zijn er geen twee mensen die precies op elkaar lijken. Zij hebben alle verschillende gencombinaties. Deze combinatiegeschiktheid heeft niet alleen tot vele verschillende individuen geleid, maar ook tot duidelijk verschillende rassen. Allen behoren echter tot één soort.

De verschillende huidkleuren zijn meestal aan andere kenmerken gekoppeld. Zo leven in Afrika mensen, die niet alleen een donkere huidkleur, maar ook donkerblauwe ogen en zwart kroeshaar hebben. Oost-Aziaten zijn veelal geelbruin, hebben zwart glad haar en amandelvormige ogen. Europeanen hebben meestal een lichte huid, hebben blauwe, grauwe, groene of bruine ogen en glad of gegolfd, licht of donker haar.

De huidkleur is overigens afhankelijk van de hoeveelheid melanine2 in de huid. Hoeveel melanine er in de huid voorkomt, is wederom genetisch vastgelegd. Deze kleurstof beschermt beschermt tegen schadelijke UV-straling, die aan de evenaar bijzonder sterk is. Aan de andere kant is een bepaalde mate aan UV-straling beslist nodig, want de huidcellen hebben die nodig, om daarmee de levensnoodzakelijke vitamine D voort te brengen. Daarom is de huidkleur van de mensen in Afrika donkerbruin tot diepzwart, de huidkleur van de mensen in Azië geelbruin en de huidkleur van de Midden-Euopeaan licht. Zo kan altijd de juiste hoeveelheid aan UV-licht de cellen bereiken. Ziet u, hoe perfect God Zijn schepping uitgerust heeft?

Vóór de zondvloed waren deze extreme verschillen van de huidkleuren met grote waarschijnlijkheid niet zo duidelijk uitgedrukt (de genetische aanleg was er, maar zij kwam niet tot tot uiting). Dat was ook niet nodig, want de Bijbel spreekt ervan, dat de aarde met een geweldige “waterdamp-gordel” omgeven was, die tijdens de zondvloed uitregende. Daardoor werd al heel veel UV-licht weerhouden. Daarom werden de mensen ten tijde van de zondvloed ook veel ouder (zie Genesis 5).

NOTEN VERTALER:
1. Dit artikel werd in 1998 gepubliceerd.
2. Melanine is een organisch pigment in de huid dat wordt gevormd door melanocyten. Melanocyten zijn cellen die in de kiemlaag van de huid liggen. Ze produceren deze stof onder invloed van UV-straling en geven het af aan de omliggende cellen. Melanine schermt de celkern af en beschermt zo het DNA tegen de schadelijke UV-straling van het zonlicht. Dit voorkomt mutaties en eventueel kanker. Toch is een passende hoeveelheid UV-licht van groot belang voor de mens omdat in de huid, dankzij UV-straling, vitamine D wordt aangemaakt [WIKIPEDIA].

Stefan Drücke; © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW