5 jaar geleden

‘Vuurwerk’ voor het hart …

“Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord” – Psalm 119 vers 133a

 

Hieronder vindt u enkele uitspraken om in deze dagen eens over na te denken!

 

Liefde is de enige zakdoek die tranen effectief kan laten drogen. (C.H. Spurgeon)

Tegenwoordig menen mensen vaak – en velen spreken er ook zo over -, dat men zo ongeveer alles heeft onderzocht wat er te onderzoeken is. Als dat werkelijk het geval zou zijn, zou u niet, om u een voorbeeld te geven, elk jaar ongeveer 700 nieuwe vlindersoorten registreren. De oude Socrates zei graag: “Ik weet dat ik niets weet”. En dat hoor je tegenwoordig veel te weinig. Wij weten ZEER VEEL niet.

Het woord “gehoorzamen” bestaat alleen in de tegenwoordige tijd. (Spurgeon)

De cake van de herinnering smaakt zoet, maar je kunt er niet van leven. We hebben het sterke brood voor de ziel nodig, dat alleen te vinden is in de dagelijkse gemeenschap met Christus.

Lege emmers zijn het beste voor de bronnen van de genade. (Spurgeon)

Wanneer God “vandaag” zegt, zegt u dan niet “morgen”. – “Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet” (Hebr. 4:7).

Al onze kinderen moeten zich persoonlijk bekeren, want goddelijke genade is niet in het DNA geprogrammeerd.

Uit: Verzamelde brokken (47); © www.bibelstudium.de
Online in het Duits sinds 19.10.2015.

* * *

Als ik net zoveel tongen zou hebben als de regendruppels die sinds het begin van de schepping op deze aarde zijn gevallen, zou ik de Heer Jezus toch nog niet naar behoren kunnen prijzen. (naar Samuel Rutherford, 1600-1661).

We moeten geen slapende honden wakker maken, maar slapende heiligen.

“Ik heb alles onder de duim”, zeggen sommigen, “ik vouw mijn handen”, zeggen anderen.

We moeten niet voor de problemen wegvluchten, maar in de problemen naar Christus vluchten.

Het is noodzakelijk om in de noodsituatie tot de Redder uit de nood te komen.

Informatie wordt in het verstand opgeslagen. Maar de waarheid van de Bijbel kan alleen met het hart worden vastgehouden.

Christus riep aan het kruis: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” – Wij roepen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij lief?”

Wie niet weet wanneer hij moet zwijgen, weet ook nauwelijks wanneer hij moet spreken. (W. Kelly)

Uit: Verzamelde brokken (48); © www.bibelstudium.de
Online in het Duits sinds 21.10.2015.

Gods rijke zegen en onmisbare toegewenst voor het nieuwe jaar!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW