4 jaar geleden

Vuur (VI – slot) – De dag van de Heer komt als een dief

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel gesproken over “vuurwerk” in verband met oud en nieuw. Maar ook de Bijbel kent het fenomeen “vuur”. Hierbij daarom een serie artikelen die ook gaan over “vuur”. {FW}

“Want u weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van [de] Heer komt als een dief in [de] nacht” (1 Thess. 5:2).

De oordelen die over deze aarde zullen komen (“plotseling verderf”, vs. 3) leiden de dag van de Heer in. Deze oordelen komen onverwachts als een dief in de nacht en beëindigen de “dag van de mens“ (die, moreel gezien, een nacht is). Dan zal de Heer verschijnen en hier duizend jaar rechtstreeks regeren en hoog en verheven zijn.

Net zoals de dag van de Heer begint met oordeel, zo eindigt het ook. Nadat de duizend jaar van Christus’ regering voorbij zijn (Openb. 20:7), zal vuur uit de hemel de tegenstanders verteren (Openb. 20:8,9). Kort daarna zal de hele aarde verbrand worden (2 Petr. 3:10). Daarmee eindigt de dag van de Heer. Dan komt de “dag van God”, zoals Petrus het in hetzelfde hoofdstuk zegt; het is de “dag van de eeuwigheid” (2 Petr. 3:12,18). Dan zijn er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde (2 Petr. 3:13) en God zal alles in allen zijn (1 Kor. 15:28).

De apostel Paulus kon van de Thessalonicenzen zeggen, dat ze alles wisten wat verband hield met de dag van de Heer. Zijn wij ook op de hoogte als het om Gods toekomstplan gaat?

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 29.11.2011.

* * *

Waar zult u zijn in de eeuwigheid?

a. In het Vaderhuis met de vele woningen

(Joh. 14:2-3)

of …


b. in de poel van vuur?

(Matth. 25:41; Openb. 19:20; 20:10,14,15)

“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; maar wie niet gelooft in de Zoon, zal [het] leven niet zien, maar de toorn van God blijft op Hem”

(Joh. 3:36).

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW