4 jaar geleden

Vuur (I) – Tegenvuur

Januari 2020. Er woeden sinds eind 2019 al geruime tijd enorme bosbranden in Australië. Hoe verschrikkelijk is dit! In deze tijd wordt er ook veel gesproken over “vuurwerk” in verband met oud en nieuw. Maar ook de Bijbel kent het fenomeen “vuur”. Hierbij daarom een serie artikelen die ook gaan over “vuur”. {FW}

“Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur? Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed?” (Jes. 33:14)

Ik vond de dia-lezing over Zaïre erg interessant. Een buitenlandse cultuur komt tot leven! De foto’s van de verwoestende bosbranden waren bijzonder indrukwekkend. Je kon het bijna aan de spreker voelen, dat hij zulke branden van dichtbij meegemaakt had toen hij een tijdje in een dorp in Zaïre was.

Na iets te hebben gezegd over de oorzaak en het gevolg van de bosbrand, vervolgde hij: <<De dorpelingen hebben een eenvoudige maar effectieve methode om zichzelf te beschermen tegen het vuur. Ze stichten namelijk een controleerbaar tegenvuur. Waar dit tegenvuur zijn werk heeft gedaan, zijn ze veilig voor de bosbrand, waarvan de vlammen geen prooi meer kunnen vinden. Als je gered wilt worden van het vuur, moet je ook daarheen gaan, waar het tegenvuur al heeft gewoed, anders ben je verloren. Er is geen andere mogelijkheid tot redding>>.

Dit voor de hand liggende feit werd vervolgens gebruikt voor een illustratie, die zeer treffend is: <<De Bijbel vergelijkt vuur met het oordeel van God. Zondige mensen kunnen alleen aan dit oordeel ontsnappen, als ze vluchten naar waar het oordeel al heeft gewoed. Dat is het kruis van Golgotha. Daar werd Jezus Christus door een heilige God voor ‘vreemde’ schuld gestraft. Ieder, die dit gelooft, ieder die dit persoonlijk op zichzelf toepast, is in eeuwige veiligheid voor het oordeel van God. Wie dit echter niet doet, moet het onuitblusbare vuur in de hel ontmoeten1. Dit is de plaats van Gods oordeel voor al diegenen, die zich niet op tijd in veiligheid gebracht hebben>>.

NOOT VERTALER:
1. Zie: Matth. 25:41; Openb. 20:14,15; 21:8.

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 24.06.2007.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW