1 jaar geleden

Blijdschap bij het altaar …

“… zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde …” (Ps. 43:3b).

 

“Er zijn te veel religieuze bijeenkomsten die triester zijn dan een begrafenis. Ze zijn een belemmering voor de zaak. Zij kweken mensen met gezichten die een uitdrukking dragen zo kil als een oostenwind uit het meer.” D.L. Moody

Ik las onlangs dit citaat en het stelde mijn eigen hart op de proef. We lezen in Galaten 5 vers 22-23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet.” Vreugde is één van de bewijzen van de vrucht van de Geest in mijn leven. De Heilige Geest is de kracht en de macht om het christelijk leven te leiden. Nehemia herinnert ons eraan “de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht” (Neh. 8:11). Misschien is de reden waarom dit citaat van Moody een ongemakkelijke waarheid bevat, dat ik meer tijd moet doorbrengen in Zijn nabijheid, waar de overvloed van blijdschap woont (Ps. 16:11). Onze Heer zei: “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt” (Joh. 15:11).

Tim Hadley Sr.

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde
Is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ’t heelal verheugde,
Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
Drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
Vindt het licht bij U alleen.

Wil ons van uw vreugde geven,
Hef ons op tot U omhoog,
Gever van ’t onsterfelijk leven,
Die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
Onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door Uwe liefde
Eeuwig in Uw vreugde zijn.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW