8 maanden geleden

Voorwaarden voor discipelschap (6) – toewijding

Leestijd: 2 minuten

Lukas 14 vers 33:
“Zo kan dan ieder van u, die niet afscheid neemt van al zijn bezittingen, Mijn discipel zijn.”

De Heer Jezus wil niet, dat we ons zorgen maken over de dagelijkse dingen van het leven. God zelf zorgt voor ons voedsel en onze kleding, meer nog dan Hij voor de raven zorgt en hen het voedsel geeft dat ze nodig hebben. Hij zorgt voor de lelies van het veld en bekleedt de bloemen met een prachtige en unieke schoonheid. Als Hij al zoveel om de bloemen geeft, hoeveel te meer voor Zijn kinderen? De Vader in de hemel weet heel goed wat we nodig hebben (Luk. 12:22-30).

De conclusie van de Heer is: “Zoekt evenwel Zijn koninkrijk, en deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Luk. 12:31). Wie zich eerst uitstrekt naar de dingen van God, Zijn belangen en Zijn koninkrijk, en daar ijverig in is, zal door God beloond en verzorgd worden.

De Heer Jezus belooft Zijn discipelen niet alleen een plaats in Zijn koninkrijk als resultaat, maar de Vader in de hemel heeft er vreugde in om de discipelen Zelf het koninkrijk te geven (Luk. 12:32).

Dan komt Jezus terug op het onderwerp van bezittingen en hoe we daarmee omgaan: “Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen. Maakt u beurzen die niet verouderen, een onuitputtelijke schat in de hemelen, waar geen dief bij komt en geen mot ze verderft; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (Luk. 12:33,34).

Opnieuw is de Heer Jezus ondubbelzinnig en duidelijk als Hij tot Zijn discipelen spreekt over hun bezittingen. Het vooruitzicht van het Koninkrijk van God brengt de discipel ertoe om de greep op zijn bezit los te laten en dingen te verkopen en aalmoezen te geven met een gul hart. De discipel van Jezus heeft een duidelijk zicht op de nood van zijn medebroeders en -zusters, de zending en de noden in het koninkrijk van God. Hij heeft liever een schat in de hemel dan een vergankelijke, tijdelijke schat op deze aarde. Daarmee bewijst hij waar zijn hart werkelijk voor klopt!

Heb je ooit bewust dingen verkocht om met de opbrengst het Koninkrijk van God te steunen? Denk erover na en vraag de Heer Jezus om je te vertellen wat je echt nodig hebt en wat je kunt geven voor de zaak van de Heer?

 

Christian Achenbach; © www.bibelpraxis.de

Laatste verandering in het Duits: 14.10.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW