5 jaar geleden

Voetballegende Johan Cruijff of …

25-03-2016

“De wereld treurt om voetballegende Johan Cruijff”, aldus de Volkskrant. En niet alleen de Volkskrant, de hele media zowel in binnen- als in buitenland publiceert treurberichten om JC. Het nieuws omtrent de terreuraanslagen moet zelfs hiervoor even wijken. Velen in de voetbalwereld treuren om deze man, die evenals wij allen, een mens was van vlees en bloed. Ook Johan Cruijff heeft te maken met wat de Bijbel zegt: Het is de mens gezet eenmaal te sterven (Hebr. 9:27), ondanks zijn uitspraak: “In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk”.

En … ja, dan is het ook nog Pasen …

Maar dan gaat het wel over Iemand anders van Wie de beginletters ook JC zijn. Iemand die veel meer is dan Johan Cruijff, namelijk Jezus Christus. Maar hierover vinden we niet zoveel in de media. Dat is voorbij, denken velen vandaag. Is helemaal niet interessant. Nou ja, als er een spektakelstuk van gemaakt wordt, wil ik nog wel eens even kijken. Zoals The Passion bijvoorbeeld. Miljoenen hebben dit schouwspel gevolgd. Of deze nu allen ook Jezus Christus aangenomen hebben als de werkelijke Redder van hun zielen, is helaas zeer de vraag. ‘Maar het was wel een gezellig tijdverdrijf, maar meer ook niet’, zo denken ook velen.

Een krant meldt: <<Amersfoort was donderdagavond het decor voor het jaarlijkse paasspektakel The Passion. Zo’n 20.000 mensen kwamen op het evenement af, dat vijf minuten later begon vanwege het overlijden van Johan Cruijff. Vanwege de aanslagen in Brussel waren er veiligheidsmaatregelen getroffen, maar het spektakel op het Eemplein verliep zonder problemen en in een goede sfeer…>>

Ook tijdens de kruisiging van Jezus Christus waren veel mensen op de been. Er is veel jacht op Hem gemaakt, alsof Hij een terrorist was, een misdadiger die uit de weg moest worden geruimd. En dat nog wel door Zijn eigen volk, de Joden. Toch moesten zelfs Judas, die Hem verraden had, alsmede Pilatus erkennen dat Hij onschuldig was (Matth. 27:4,24).

Dit is nu juist het punt. Niet Hij, maar wij waren schuldig. Ieder mens is schuldig voor God. Wij allen dus die God onze rug hadden toegekeerd. Door de zonde die in ons was en waaraan we de ruimte gaven om tot ontwikkeling te komen, staan wij schuldig voor God omdat wij Zijn eer geroofd hebben, Hem tot een leugenaar gemaakt hebben door te suggereren dat Hij ons niet liefheeft.

Zware taal

Zware taal

Ja, geliefde lezer, zware taal. Maar wat zwaar is, moet ook zwaar wegen. Maar gelukkig heeft God juist Hem, Die onschuldig is, Die geen zonde gekend heeft noch gedaan en in Wie ook geen zonde was, gezonden om de straf op de zonden uit te boeten, te dragen. Dat kostte Hem Zijn leven!!!

Hij gaf Zijn leven overigens vrijwillig, daartoe kwam Hij. Het was Zijn doel, Zijn missie, om zondaren als u en mij te redden van de eeuwige dood. Is er een grotere liefde denkbaar?

Ik kan er nog veel meer over vertellen maar nu wil ik u vragen: Hebt u al voor God erkend, dat u schuldig bent, dat u een zondaar, een zondares bent? Wie u ook bent, misschien eveneens een fervent voetballer of voetballiefhebber, mogelijk bent u een vluchteling, of gewoon een mens die ook valt onder de categorie zondaren. Dan is er redding voor u. Zelfs al bent u een terrorist, dan is er ook redding voor u. Naast Jezus Christus hingen ook twee terroristen. De ene die zijn schuld erkende werd voor eeuwig gered door Jezus Christus en bevindt zich nu in het paradijs bij Hem (Luk. 23:39-43). Dat kan alleen door het offer wat Jezus Christus bracht op het kruis van Golgotha.

Wanneer u nu uw, jouw handen legt op dat volmaakte offer bent u voor eeuwig gered. Behoort u eeuwig aan de volmaakte Verlosser toe en zult u ook eenmaal delen in Zijn heerlijkheid. Maar reeds hier en nu kan elkeen die Jezus Christus toebehoort, in Hem gelooft, ervaren dat het leven met Hem een vreugde geeft die elk voetbalplezier ver te boven gaat. Vrede en vreugde is dan je deel, ondanks alle ellende die er is in deze wereld en waarmee we allen op een of andere wijze te maken hebben.

Daarom: Geloof in de Heer Jezus Christus! Kom tot Hem, voordat het voor eeuwig te laat is!

“.. en wat ik nu leef in [het] vlees, leef ik door de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Gal. 2:20).

Wilt u, wil jij hulp omtrent de vele vragen die u hebt, schrijf dan gerust. Klik dan op CONTACT van deze site.

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW