1 jaar geleden

Virologie – de nieuwe religie?

pic.php.png

 

Kan het zijn dat virologie en epidemiologie een grote invloed op ons leven gekregen hebben? We zouden waakzaam moeten zijn en blijven, dat de Heer en Zijn Woord gezag op ons heeft en blijft hebben.

 

Vorige week las ik een interview, dat me erg aan het denken zette. Een professor van een bekende Duitse universiteit legde uit hoe hij opmerkte, dat de religies die het leven van mensen min of meer over lange tijd gevormd hebben, worden vervangen door ogenschijnlijk meer rationele inhoud. Eerst via de wetenschap, de afgelopen weken en maanden via de virologie en epidemiologie. Mensen houden infectiestatistieken bij en laten zich daardoor leiden en bepalen. Ze onderwerpen zich bereidwillig aan een virus en de ontwikkeling ervan.

Waarom stemt dit interview tot nadenken? Omdat ook onder wedergeboren christenen Covid-19 het leven steeds meer heeft gevormd en bepaald. Dit betekent niet, dat wij christenen ons niet moeten onderwerpen aan de voorschriften van de overheid waarin we leven. Daartoe worden we uitdrukkelijk opgeroepen in Romeinen 13. Dit betekent niet, dat wij christenen onverschillig mogen staan ​​tegenover de infectie. Dat betekent ook niet, dat wij als christenen lichtzinnig moeten handelen en leven. Ons lichaam is de woonplaats van de Heilige Geest en daarom moeten we er voorzichtig mee zijn (1 Kor. 6:19).

Maar hoe staat het met het oog op bijbelse waarden en leringen? Als angst voor het virus het vertrouwen in God vervangt, bevinden we ons niet meer op de weg van de juiste houding. Als de angst voor infectie ons de vreugde ontneemt aan de samenkomsten van de gelovigen, heeft de vijand een doel bereikt. Zijn we waakzaam, dat overheidsregels in ons denken en doen niet belangrijker zijn dan het Woord van God? Laten we ons de lof van de Heer voor de gemeente in Filadelfia herinneren. Bij hen kon Hij nadrukkelijk zeggen: “… u hebt Mijn Woord bewaard” (Openb. 3:8). Gehoorzaamheid aan God komt op de eerste plaats en mag niet in twijfel worden getrokken, ook niet in de huidige tijd.

Toen veronderstelde wetenschap op de plaats van religie intrad, kwamen christenen op voor de waarheid. Toen de evolutietheorie het geloof in de Schepper-God aanviel, verhieven we onze stem voor de Schepper en werd van Hem getuigd. Dat was en is juist zo.

Staan we dan ook nog klaar, wanneer virologie en epidemiologie de “heerschappij” over ons leven overnemen? Nogmaals – we zullen niet lichtvaardig zijn en willen het goede voorbeeld geven in het naleven van de voorschriften van de autoriteiten, zolang het ons niet in tegenspaak met het Woord van God brengt. Maar de “regel” over ons leven behoort slechts aan één toe – de Heer Jezus.

Christus heeft ons gekocht en wij behoren Hem toe. Niets en niemand mag die plaats innemen, waar Hij recht op heeft in ons leven. We hebben geen nieuwe religie nodig, we hebben helemaal geen religie nodig. We hebben een Heiland en Heer Die ons liefheeft en Die we graag willen volgen. Ons leven behoort Hem toe en we willen Zijn wil doen. Zijn liefde voor ons is volkomen. Hij zoekt een antwoord op Zijn liefde, dat we door vertrouwen en gehoorzaamheid kunnen geven. Daarvan willen we ons niet laten afhouden, ook niet door een virus.

 

Christian Rosenthal; © www.bibelpraxis.de

Gepubliceerd in het Duits: 02-06-2020.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW