18 jaar geleden

"Uw rijkdom, Heer Jezus, is niet te doorgronden"

 

het is zeker,
dat wij sneller rijden,
hoger vliegen en verder kunnen kijken
dan mensen uit vroeger tijden.

het is zeker,
dat wij meer opneembare kennis
ter beschikking hebben
als ooit mensen voor ons.

het is zeker,
dat God Zijn Woord nog nooit
tot een beter gevoede, geklede
en beter in goede doen zijnde Gemeente sprak.

Niet zeker is,
hoe wij de blik van Zijn ogen zullen doorstaan.
Misschien hebben wij
meer barmhartigheid nodig
dan allen, die voor ons waren.

Lothar Zenetti

* * *

Wie God zijn hart geeft,
zal Hem niet zijn geld weigeren.

C.H. Spurgeon

* * *

Als ik wat geld heb,
probeer ik zo snel mogelijk
daarvan los te komen,
opdat het geen weg
tot mijn hart vindt.

John Wesley

* * *

© Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW