6 jaar geleden

Twee belangrijke vragen

Waar ben jij?

Bijbelverzen: Genesis 3 vers 9; Mattheüs 2 vers 1

De eerste vraag in het Oude Testament is: “Waar bent u?” (Gen. 3:9). Het is God Die naar de mens vraagt als deze in zonde valt en zich verborgen houdt voor zijn Schepper. Het is belangrijk voor ieder mens om te weten dat er een verwijdering en vervreemding van God door de zonde is ingetreden – maar dat God de verloren, schuldige mens zoekt om de gemeenschap weer te hervatten. De zonde maakt de mens niet alleen tot een verloren zondaar, maar maakt God ook tot een zoekende God.

De eerste vraag in het Nieuwe Testament luidt: “Waar is de Koning der Joden die geboren is?” (Matth. 2:2). Hier vragen de magiërs uit het oosten de schriftgeleerden in Jeruzalem, waar ze de koning vinden kunnen, Wiens ster ze hebben gezien. Het is belangrijk voor elk mens om te begrijpen, dat God in Jezus ons de Verlosser, Die geboren is in Bethlehem, gezonden heeft. We moeten ons nu allemaal opmaken en Hem “zoeken” – Hem in geloof ontmoeten. Alles is van deze ontmoeting afhankelijk.

God vraagt: “Waar ben je?” En wanneer wij mensen nu ophouden met ons te verbergen en achter de bomen van onze eigen wil tevoorschijn komen en eerlijk antwoorden: “Waar bent U, hoe kan alles weer goed komen?” – dan zal verzoening tot stand komen. God heeft de zondaar lief en daarom heeft Hij Jezus als Redder gezonden. Heb jij jezelf al door God laten vinden, doordat je je verlorenheid erkend en Jezus gehuldigd hebt?

Online in het Duits sinds 28.09.2017.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW