9 jaar geleden

Thema uitsluiting (2)

Lezen: 1 Korinthe 5

We willen opnieuw een blik werpen op 1 Korinthe 5. De volgende “indeling” is ook mogelijk en kan nuttig zijn:

Wanneer moet een uitsluiting volgen?

Als bewezen is dat er een grote zonde respectievelijk een zondige toestand aanwezig is (vs. 1).

In welke gezindheid moeten worden uitgesloten?

Met oprecht verdriet (vs. 2).

Wat is de grondslag zijn voor uitsluiting?

Het onderwijs van de apostel en het gezag van de Heer (vs. 3).

Wie moet de uitsluiting uitvoeren?

De in de aanwezigheid en kracht van de Heer vergaderde plaatselijke gemeente (vs.4,13).

Waarom moet de uitsluiting voorgenomen worden?

Om de/het boze tot herstel te brengen en om de vergadering te reinigen (vs. 5+7).

Hoeveel personen moeten betrokken zijn, om uit te sluiten?

Eén, want een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg (vs. 6).

Wat is de maatstaf voor de reiniging van de vergadering?

Het is onze positie in Christus en de dood van Hem, Die ons in deze positie gebracht heeft (vs. 7-8).

Wat heeft de uitsluiting als gevolg?

Men breekt het contact met een dergelijke persoon af (vs. 9).

Wie kan getroffen worden door deze tuchtmaatregel?

Alleen zij, die zich in het midden van de gelovigen bevinden en als christenen worden beschouwd worden/werden (vs. 2,11).

Slot.

Gerrid Setzer, © Bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW