2 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (15)

“Wij weten dat God geen zondaars hoort” (Joh. 9:31).
“De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen” (Ps. 6:10).

Niet gehoord & gehoord

Op vele plaatsen beschrijft de Bijbel mensen die geloven, dat zij een relatie met God hebben, maar zich vergissen. Zij denken, dat zij God tevreden kunnen stellen door goede werken en zo dichter bij Hem kunnen komen. De waarheid is echter, dat een mens zonder God absoluut geen kans heeft op gemeenschap met Hem. De Heer Jezus Zelf zegt, dat God geen zondaars hoort. Waarom zou Hij ook? Zij blijven immers leven als zondaars, dat wil zeggen in een toestand van opstand tegen God. De Bijbel zegt het precies zo: “… uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort” (Jes. 59:2). Het beeld van God vandaag, dat velen God zien als een geluksautomaat die hun verlangens moet vervullen, stemt niet overeen met de waarheid van de bijbel. Mensen zonder God worden niet gehoord.

Hoe anders is het met een gelovige. Hij mag weten – zoals David in onze Psalm – dat God elk gebed hoort en verhoort. Het is onvoorstelbaar hoeveel gelovigen op hetzelfde moment tot Hem bidden. En toch worden ze allemaal gehoord. Er is geen bezet signaal, geen wachtrij, geen wachtkamer bij God. Er is (in tegenstelling tot veel religies) geen georganiseerde procedure om een relatie met God aan te gaan. De brief aan de Hebreeën moedigt gelovigen aan om gewoon open tot God te naderen in gebed: “Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd” (Hebr. 4:16). Maar om door God gehoord te worden, moeten eerst de zonden weggedaan worden. Dit kan alleen door geloof in Jezus Christus, die op aarde stierf om vergeving van deze zondeschuld mogelijk te maken. Wordt er nog steeds niet naar u geluisterd?

 

Alexander Schneider; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 28.04.2022.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW