Zondeval

4 artikelen over dit onderwerp gevonden
10 maanden geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (10)

“God … heeft ons … toen ook wij dood waren in de overtredingen, levend gemaakt met Christus” (Ef. 2:5). Dood en levend Toen God Adam en Eva het verbod gaf om van die ene boom te eten, verbond Hij dit met een dreiging van de gevolgen: “… want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Gen. 2:17). Ten eerste kwam de dood in deze wereld door de zondeval – vanaf dat moment waren Adam en Eva...

Lees verder
10 maanden geleden

Tegenstellingen – Eens en nu (9)

“Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon” (Rom. 5:10). Vijanden en verzoend Toen Adam en Eva zondigden, vernietigden zij de voorheen wonderbare relatie met God. Maar vanaf dat moment was er niet alleen geen gemeenschap meer, maar veel meer dan dat: openlijke vijandschap. Adam had geen verlangen meer naar God, integendeel, hij vluchtte en verborg zich. Zonde wordt in de Bijbel ook wetteloosheid genoemd (1 Joh. 3:4) – dit betekent...

Lees verder
6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (03)

Laten we ons afleiden of buiten wij de geschikte gelegenheid ten volle uit? “En de wereld gaat voorbij en haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid” (1 Joh. 2:17). Na de zondeval proberen de nakomelingen van Kaïn door middel van bezit, muziek en allerlei uitvindingen het leven zo comfortabel mogelijk te maken om zonder God gelukkig te zijn (Gen. 4). Juist deze gezindheid kenmerkt de wereld vandaag nog steeds. Hoeveel dingen hebben de mensen...

Lees verder
15 jaar geleden

De plaats van de vrouw (2)

volgens de Heilige Schrift Nadat wij bij de schepping gezien hebben, dat de vrouw een plaats van onderdanigheid tegenover haar hoofd inneemt en zij toch aan hem gelijk is, willen wij nu nagaan, welk aandeel zij had in de zondeval van de mens in de hof van Eden, en welke plaats haar, tengevolge daarvan, werd toegewezen. iets waaraan vandaag gemakshalve veelvuldig wordt voorbijgegaan. In Genesis 3 zien we, dat de stammoeder Eva door de slang verleid werd om van de...

Lees verder