Zonden

14 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 week geleden

Het leven van David (22)

2 Samuel 11 David en Bathseba (2)   Als David naar deze vrouw vraagt, krijgt hij in niet mis te verstane bewoordingen te horen dat ze een echtgenote is (vs. 3). Het stopteken knippert duidelijk. Maar David negeert het gewoon, laat de vrouw halen en wordt een overspelige – en een vader. Want Bathseba wordt zwanger. En wat nu? David wil dat Uria, die in gevecht is, snel verlof neemt en de nacht bij zijn vrouw doorbrengt. Als hij daarin...

Lees verder
1 maand geleden

Het boek Jozua (14) – Het Pascha

Bijbelgedeelte:  Jozua 5 vers 10   “Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten wij daarom feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde [broden] van oprechtheid en waarheid” (1 Kor. 5:7-8). Gods wegen zijn niet toevallig of verzonnen. Precies 40 jaar voordat de kinderen van Israël hun kamp opsloegen in Gilgal, waren ze nog steeds slaven in Egypte. God had hun reis en de dag van hun intocht in het beloofde...

Lees verder
4 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (3)

Bijbelvers: 1 Johannes 1 vers 9   Jouw eerste ‘geval’   Beste gelovige vriend, Slechts enkele dagen of zelfs uren na je bekering zul je ontdekken, dat er vele valstrikken voor je voeten liggen. Laat me er een paar noemen, zodat je gewaarschuwd en met Gods hulp ook toegerust bent. Ten eerste is het een slechte tijd als de eerste val na je bekering plaatsvindt, vooral als je eerder gevangen zat in bepaalde slechte gewoonten of zonden. Deze ervaring blijft...

Lees verder
4 maanden geleden

Het boek Jozua (10) – De eerste handeling in Kanaän

Jozua 4 vers 1-24   “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met1 alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus” (Ef. 1:3). Vóór de doortocht door de Jordaan had de Heer Jozua opgedragen om twaalf mannen uit de stammen van Israël te kiezen, één man voor elke stam (Joz. 3:12), om klaar te staan voor een handeling die na de doortocht door de lege rivierbedding zou plaatsvinden. Het was Gods bedoeling...

Lees verder
5 maanden geleden

Eigenschappen van God (4)

De God van vergeving Bijbelplaatsen: Nehemia 9 vers 17; Psalm 103 vers 12; Jesaja 38 vers 17; Micha 7 vers 19; Hebreeën 10 vers 17; Psalm 32 vers 1 en 2; Kolosse 3 vers 13; Efeze 4 vers 32 Zó wonderbaarlijk is onze Heer “Want wie kan … met de HEERE gemeten worden?” (Ps. 89:7). Elke dag klinken er droevige trommels voor ons huis in Guyana. Hindoes uit ons dorp gaan naar de tempel met offers om hun goden te...

Lees verder
7 maanden geleden

De afgezonderde onder Zijn broeders (2)

Genesis 37 vers 17-20; Genesis 39 vers 20; Genesis 40 vers 2-3. Genesis 37 vers 17-20: 17. Toen zei die man: Zij zijn vanhier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen: Laten we naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. 18. Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. 19. Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar...

Lees verder
7 maanden geleden

Efeze 2 vers 8

“Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God.” Er zijn veel religieuze personen die op maandag denken, dat zij een soort rekening hebben met tegoeden en schulden bij God. Voortdurend worden boekingen op hun rekening bijgeschreven: aan de ene kant al het verkeerde, dat wil zeggen overtredingen en zonden van nalatigheid, aan de andere kant al het goede, dat wil zeggen de trouwe vervulling van hun plicht en...

Lees verder
11 maanden geleden

Heilsfeiten (2)

De toestand van de mens voor God Gods getuigenis over de mensen Mensen die zich zorgen maken over hun redding moeten eerst hun toestand voor God erkennen. Het is belangrijk, dat zij begrijpen hoe God Zelf over hen oordeelt. Zolang zij illusies hebben of onwetend blijven over hun toestand voor God, weigeren zij gered te worden door de genade van God. Alleen wanneer zij het getuigenis van God, dat Hij over hen aflegt erkennen en aanvaarden, ontvangen zij het getuigenis...

Lees verder
1 jaar geleden

Tegenstellingen – eens en nu (15)

“Wij weten dat God geen zondaars hoort” (Joh. 9:31). “De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen” (Ps. 6:10). Niet gehoord & gehoord Op vele plaatsen beschrijft de Bijbel mensen die geloven, dat zij een relatie met God hebben, maar zich vergissen. Zij denken, dat zij God tevreden kunnen stellen door goede werken en zo dichter bij Hem kunnen komen. De waarheid is echter, dat een mens zonder God absoluut geen kans heeft op gemeenschap met...

Lees verder
3 jaar geleden

Onze zonden – achter Gods rug

  Jesaja 38 vers 17 In de bijbel zijn de handen van God een onmiskenbaar thema. Gods rug, aan de andere kant, waarschijnlijk minder. In feite krijgt wat zich achter onze rug bevindt, minder aandacht dan wat zich in ons gezichtsveld bevindt. Toch maakt God ons door het beeld van Zijn rug duidelijk hoe Hij ons vergeeft. De rug van onze Heiland herinnert ons aan het lijden, dat Hij doorstond door toedoen van ons mensen, toen Hij voor ons leed,...

Lees verder