Zendingsreis

9 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (27)

Hoofdstuk VI Paulus derde zendingsreis Deel 1: 32-814 n. Christus Paulus voor de joodse raad De volgende dag beval hij “dat de overpriesters en het hele Sanhedrin zouden bijeenkomen; en hij bracht Paulus erheen en stelde hem voor hen” (Handelingen 22:30). Het beleid van Lysias in deze zaak is opmerkelijk. Hij onderdrukt het oproer; hij beschermt een Romeins burger; hij eerbiedigt de godsdienst en de gewoonten van de Joden. Hoewel deze vereniging van staatkunde en vriendelijkheid in de hooghartige Romein...

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (26)

Dit keer kunnen we onder andere zien hoe een innerlijke overtuiging zo sterker kan zijn, dan een woord door de Heilige Geest gesproken. Uit de gebeurtenissen die hierop volgen, zien we echter ook hoe de Heer boven deze vergissing van de apostel stond. God deed er iets goeds uit voortkomen, hoewel er vele problemen voor de apostel uit ontstonden. Kennen wij dit ook niet? De apostel verloor zijn vrijheid in overeenstemming met de profetie van Agabus. Toch zien we ook...

Lees verder
15 jaar geleden

De tweede zendingsreis van de apostel Paulus (4)

In enkele artikelen begeleiden wij de apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis. Ditmaal treffen wij hem in Thessalonika en Berea aan, waar er heel verschillende reacties op zijn prediking zijn. Thessalonika en Berea – de prediking en haar ontvangst Lezen Handelingen 17:1-15. Na de verschillende belevenissen van geluk en leed, bekeringen en vervolgingen in Filippi, komt Paulus met zijn begeleiders naar Thessalonika en drie weken later naar Berea. Daar onderhield hij zich toen met de Joden telkens in de synagoge....

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (25)

Een boeiende reis. Vele ontmoetingen. Hier ontdek je ook Paulus’ hart in moeiten. “Van buiten strijd, van binnen vrees”, dat was zijn deel. Hij was ook niet van beton, al denken sommigen dat misschien. Nee, hij droeg voorbeeldig zijn last en de Heer en Zijn dienst ging hem boven alles. … Het blijkt uit de woorden van het verhaal ook duidelijk, dat het de vaste gewoonte van de eerste Christenen was, om “op de eerste dag van de week” samen...

Lees verder
15 jaar geleden

De tweede zendingsreis van de apostel Paulus (3)

September 2008. In enkele artikelen begeleiden wij de apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis. Ditmaal treffen wij hem in de stad Filippi aan, waar er heftige tegenstand is. Er gebeuren wonderbare dingen. Een waarzegster komt tot de Heer Jezus. De vijand moet voor het evangelie wijken. Hoe is dat vandaag? Ook vandaag moet de vijand opzij voor de Heer Jezus! Dit jaar (2008) nog gebeurde dit in een bepaald Afrikaans land, dat een waarzegster aan de macht en invloed van satan...

Lees verder
15 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (24)

Hoofdstuk VI Paulus derde zendingsreis Deel 1: 32-814 n. Christus Het jaar 54. Enige tijd in Antiochië doorgebracht hebbende, verlaat de apostel, dit heidens middelpunt, en begint een andere zendingsreis. Van zijn reisgenoten wordt bij deze gelegenheid niets gezegd. “Hij doorreisde achtereenvolgens het land van Galatie en Frygie en versterkte al de discipelen” (Handelingen 18:23) en gaf tevens aanwijzing voor de collecte ten behoeve van de arme gelovigen in Jeruzalem (1 Korinthe 16:1,2). In korte tijd bereikte hij het middelpunt...

Lees verder
15 jaar geleden

De tweede zendingsreis van de apostel Paulus (2)

In enkele artikelen begeleiden wij de apostel Paulus op zijn 2e zendingsreis. Ditmaal treffen wij hem in de stad Troas aan, waar het gaat om de vraag langs welke weg de reis verder weg gaat. Over leiding gesproken … een onderwerp dat ons allen als christenen aangaat. We kunnen heel veel leren van de apostel Paulus en zijn reisgenoten. Er zijn voorwaarden verbonden aan de leiding van God in ons leven. Kennen wij die en houden we er rekening mee?...

Lees verder
16 jaar geleden

De tweede zendingsreis van de apostel Paulus (I)

In enkele artikelen begeleiden wij de apostel Paulus op zijn tweede zendingsreis. In het eerste artikel treffen wij hem in de stad Lystra aan, dat één van de eerste stations van de reis was. Lystra en een jonge medestrijder Handelingen 16:1-5 1 Hij nu kwam <én> in Derbe en in Lystra. En zie, daar was een discipel, genaamd Timotheüs, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, 2 die een [goed] getuigenis had van de broeders in...

Lees verder
16 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (20)

Voordat we de apostelen op hun reis vergezellen, laten we dan eerst opmerken hoe alles een keerpunt heeft gevonden. Zij gaan uit, niet van het vroegere joodse middelpunt, Jeruzalem, maar van een stad der volken, Antiochië. Dit is vol van betekenis. Jeruzalem en de twaalven hebben terrein verloren, wat uitwendig gezag en macht aangaat. De Heilige Geest roept Barnabas en Saulus tot het werk, bekwaamt hen daarvoor, en zendt hen uit buiten het rechtsgebied van de twaalven. Deel 1: 32-814...

Lees verder