Zelfvertrouwen

3 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (45)

Vertrouwen in jezelf of vertrouwen in God? “Simon, Simon! ziet, de satan heeft dringend verlangd u [allen] te mogen ziften als de tarwe; Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd1 bent, versterk je broeders” (Luk. 22:31,32). De Heer noemt Petrus twee keer bij zijn oude naam. Dit laat zien, dat Hij op het punt stond hem iets belangrijks te vertellen. Er zijn zeven gebeurtenissen in Gods Woord waar God...

Lees verder
5 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (2)

“Wie trouw is in [het] minste, is ook in veel trouw; en wie in [het] minste onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig” (Luk. 16:10). “Basisopleiding”   a) Trouw in het kleine Elk van de voornoemde personen (zie deel 1) moest vóór zijn grote taak eerst kleine taken waarnemen en daarin trouw bewijzen. Dit is een principe bij God, want “wie trouw is in [het] minste, is ook in veel trouw” (Luk. 16:10). Jozef kon zijn trouw als slaaf bewijzen,...

Lees verder
15 jaar geleden

Verloochening van Petrus

Johannes 18:12-27 Allereerst wil ik erop wijzen dat we maar niet moeten neerkijken op die eenvoudige visser uit Galilea. Vooral niet met een neerbuigende (maar natuurlijk wel met een begripvolle glimlach) deze man van een veilige afstand bekijken. Het is interessant om te zien hoe goed Petrus slapen kon. Vooral op momenten waarvan je denkt dat niemand dan slapen kan. Als boven op een bergtop de hemel de aarde in beroering brengt, slaapt hij gerust. Maar als hij dan ook...

Lees verder