Zegeningen

28 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 maand geleden

Een reis door de kleine profeten (9) – Zefanja

Bijbelgedeelte: Zefanja 1:1-3:20 Hand op het hart: Ken jij de boodschap van de profeet Zefanja? Zefanja is misschien wel een van de minst gelezen en onderzochte boeken van de Bijbel. Dat is jammer. Deze aflevering van de zwerftocht is bedoeld om je aan te moedigen dit deel van het Woord van God van dichterbij te bekijken. De boodschapper Zefanja woonde in Jeruzalem en had daar toegang tot het koninklijk hof. Hij was een afstammeling van koning Hizkia (1:1). Zefanja was...

Lees verder
2 maanden geleden

Een reis door de kleine profeten (6) – Micha

Bijbelgedeelte: Micha 1 vers 1-7 vers 20 In de eerste artikelen over de kleine profeten hebben we al gezien dat elke “kleine profeet” zijn eigen stijl heeft. De taal van Micha is artistiek, maar toch duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. We hoeven geen taalkunstenaars te zijn om Gods woord te kunnen doorgeven – integendeel (zie 1 Kor. 2:1 e.v.). Maar onder de verschillende mensen die God als “werktuigen” gebruikt, waren en zijn er ook mensen zoals Micha. God weet wanneer,...

Lees verder
4 maanden geleden

Een reis door de kleine profeten (2) – Joël

Bijbelgedeelte:  Joël 1-3 De Profeet Joël – of: “Ik zal je de jaren teruggeven die je verloren hebt” De boodschapper en de boodschap: Toen Joël verscheen, werd Juda verwoest door een sprinkhanenplaag die door God gezonden was (Joël 1). Dit nam God als aanleiding om een ​​nog zwaarder oordeel aan te kondigen: de invasie van een vijand uit het noorden (Joël 2). God verbond deze boodschap met de vijfvoudige aankondiging van de Dag van de Heer1, waarop Hij deze vijand zou...

Lees verder
5 maanden geleden

Een reis door de kleine profeten (1) – Hosea

Bijbelgedeelte: Hosea 1 vers 1 – 14 vers 10 De boodschapper: Uit hoofdstuk 1 vers 1 kunnen we zien dat Hosea tientallen jaren als profeet heeft gewerkt. Zijn tijdgenoten waren onder andere Jesaja, Micha en Amos. Toen zijn dienst begon, moest hij trouwen met Gomer, een vrouw die waarschijnlijk in onzedelijkheid leefde en/of dat na het huwelijk zou doen. Door dit huwelijk wilde God de aandacht vestigen op de afgoderij van Zijn volk, die in de Bijbel vaak met overspel...

Lees verder
5 maanden geleden

Het boek Jozua (15) – Het voedsel van het land

Bijbelgedeelte: Jozua 5 vers 11   “… en wat ik nu leef in [het] vlees, leef ik door [het] geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Gal 2:20). Bij de uittocht van Israël uit Egypte had de Heer bevolen met betrekking tot het Pascha en de bijbehorende herdenking: “Gedenk deze dag … daarom mag wat gezuurd is, niet  gegeten worden. … als de HEERE u gebracht heeft in het land van...

Lees verder
6 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (10c)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 3 vers 11-21   Eeuwig leven Het resultaat voor elke Israëliet die naar de koperen slang keek, was dat hij in leven bleef. Maar het resultaat voor iedereen die in de verhoogde Zoon des mensen gelooft, is echter nog veel meer. Het resultaat is niet alleen, dat hij in leven blijft, maar dat hij eeuwig leven ontvangt. Het is niet alleen een redding voor dit aardse leven, maar de hoogste zegen die een mens ooit kan ontvangen....

Lees verder
7 maanden geleden

Het boek Jozua (11) – Het monument voor de leidsman en zijn glorie

Jozua 4 vers 9+14; Efeze 4 vers 9-10   Efeze 4 vers 9: “Dit nu: Hij is opgevaren, wat is het anders dan dat Hij ook is neergedaald naar de lagere <delen> van de aarde? Hij Die is nedergedaald, is ook Degene Die is opgevaren boven alle hemelen, opdat Hij alles zou vervullen.” De Heer deed wonderen voor Israël aan de Jordaan, zowel in Zijn eigenlijke werk als in de verborgen betekenis van het werk. Daarom vinden we in het...

Lees verder
7 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (08b)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 12-25 De profetische uitleg van deze derde dag   Johannes 1 vers 35-43 toont de eerste dag, een beeld van de genadetijd, in het huishoudelijk beeld. In vers 44-52 zien we de tweede dag, het profetische beeld van de Heer Die een getrouw overblijfsel uit Zijn aardse volk opwekt. Johannes 2 vers 1-12 laat ons dan de zegeningen en vreugde zien die in overvloed zullen zijn in de tijd van het 1000-jarige koninkrijk. De derde dag...

Lees verder
7 maanden geleden

Het Johannes-evangelie (08a)

Bijbelgedeelte: Johannes 2 vers 1-11 De derde dag – De bruiloft in Kana, vreugde voor de hele wereld   Profetisch gezien komen we nu bij een passage die het koninkrijk van de Heer Jezus op aarde laat zien vanuit het oogpunt van de vreugde voor de hele wereld. Maar ook in de letterlijke beschouwing van dit bruiloftsfeest vinden we waardevolle praktische lessen die nu voorafgaan aan de profetische uitleg. “En op de derde dag was er een bruiloft in Kana...

Lees verder
9 maanden geleden

Het boek Jozua (10) – De eerste handeling in Kanaän

Jozua 4 vers 1-24   “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met1 alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus” (Ef. 1:3). Vóór de doortocht door de Jordaan had de Heer Jozua opgedragen om twaalf mannen uit de stammen van Israël te kiezen, één man voor elke stam (Joz. 3:12), om klaar te staan voor een handeling die na de doortocht door de lege rivierbedding zou plaatsvinden. Het was Gods bedoeling...

Lees verder