Zegeningen

3 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 weken geleden

Het boek Jozua (01) – De leider

Bijbelgedeelte: Jozua 1 vers 1 en 2: “Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op …”. Met de woorden van de Heer tot Jozua: “Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op”, begint het boek dat nu voor ons ligt. Mozes, de “uitgetrokkene” – de dienaar van de Heer, die bestemd was...

Lees verder
9 maanden geleden

Troost in moeilijkheden

Psalm 36 Voor iemand die God vreest is het onmogelijk om door een boze wereld te gaan zonder moeilijkheden en ellende te ondervinden. De duivel probeert de gelovigen met de moeilijkheden bezig te houden, om de ziel van God te verwijderen. Geloof gebruikt de moeilijkheden als een gelegenheid om zich tot God te wenden, en overwint daarmee niet alleen de vijand, maar wordt ook in en door moeilijkheden gezegend. In Psalm 36 vinden we iemand, die ernstige moeilijkheden ondervindt en...

Lees verder
5 jaar geleden

Efeze 1 vers 3

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus …”. Erfenis (1) – Een perfect landhuis Een man erfde een prachtig pand op het platteland. Omdat hij in de stad woonde, dacht hij dat het het beste was om deze woning te verkopen en het geld te gebruiken voor andere doeleinden. Hij nam contact met een bekend vastgoedbedrijf en verzocht deze, om daarheen te...

Lees verder