Zachtmoedig

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 maanden geleden

Predik het Woord (4)

Bijbelgedeelten: Prediker 9 vers 17; 2 Timotheüs 2 vers 24-25   Predik verstandig. Omdat “Prediker was een wijze, … zocht aangename woorden te vinden” (Pred. 12:9-10). Maak geen grof, los en rauw voedsel, anders zal de slordigheid van de kok de magen van de gasten doen omkeren. Predik met zachtmoedigheid. “… een slaaf van [de] Heer moet echter niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen, geschikt om te leren, verdraagzaam, de tegenstanders met zachtmoedigheid terechtwijzend; …” (2 Tim. 2:24-25). Hoe...

Lees verder
2 maanden geleden

Vijf dorpen (2)

Mattheüs 3 vers 13-17; Lukas 2 vers 39-52; Lukas 3 vers 21-22 Nazareth De Verachte – “Kan uit Nazareth iets goeds zijn?” (Joh. 1:46) De jaren van stilte (Luk. 2:39-52) Mattheüs 2 vers 23 en 4 vers 13 geven een beeld van het verblijf van Jezus in Nazareth. Hij bracht het grootste deel van Zijn leven op aarde door in dit dorp, weg van de grote verkeersaders, midden in de heuvels ten westen van de zee van Galilea. Daar werd...

Lees verder
4 maanden geleden

De vrucht van de Geest (8) – Zachtmoedigheid

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is: … zachtmoedigheid.”   Zachtmoedigheid is geen slapheid of zwakheid. Ten eerste is het de gewillige onderwerping van de gelovige aan de wil van God. Zij aanvaardt alles uit de hand van God (Job 1:21,22; 1 Sam. 3:18; 2 Sam. 15:26). Een zachtmoedig persoon accepteert teleurstellingen, moeilijkheden of zelfs persoonlijke aanvallen zonder te...

Lees verder
2 jaar geleden

Het leven van David (08)

1 Samuel 25 David en Nabal Wie had kunnen vermoeden dat de man die zo zachtmoedig reageerde op de onrechtvaardige aanvallen van de koning, nu in zo’n woede zou uitbarsten wanneer een onbeduidende boer hem hardvochtig afwijst! Dat is de mens in zijn wispelturigheid! Davids mannen hadden de kudden van Nabal beschermd en verwachtten daar nu iets voor terug. Maar Nabal denkt er niet aan om iets weg te geven. Hij is helemaal vervuld van zijn bezittingen (let op hoe...

Lees verder
9 jaar geleden

Christus en het huis van Simon, de farizeeër

Het huis was geveegd en op orde, maar helaas, het was leeg! Simon, de gastheer, was punctueel geweest in het observeren van de verbodsbepalingen, van de rituelen en ceremoniën van de wet. Maar er was geen liefde in zijn hart of in zijn huis. En de verschillende geschenken en offers van de farizeeër konden het geweten van de trotse man niet vrij maken. Hij reinigde alleen “de buitenzijde van de kom”. Het hart waaruit de uitgangen van het leven komen,...

Lees verder
19 jaar geleden

Zachtmoedigheid en nederigheid

Gisteren komt nooit weer terug! Toch is het goed om eens terug te kijken en ons af te vragen: Was mijn leven in de afgelopen tijd wel tot eer van mijn Heer? “En toen Hij in huis was vroeg Hij hun: Wat hebt u onderweg overlegd [anderen vertalen: besproken]?” (Markus 9:33). Gisteren komt nooit weer terug! Toch is het goed om eens terug te kijken en ons af te vragen: Was mijn leven in de afgelopen tijd wel tot eer...

Lees verder