Wijsheid

29 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (37)

Handelingen 17 vers 32-34; 18 vers 1-11 Hoofdstuk 17 vers 32-34 Vers 32-34 Paulus besloot zijn toespraak in Athene met de verkondiging van drie grote feiten: God beveelt nu alle mensen, waar ook ter wereld, zich te bekeren; God zal op een bepaalde dag de wereld in gerechtigheid oordelen; God heeft een Man tot rechter aangesteld, en Hem uit de doden opgewekt als zeker bewijs van dit feit. “Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen; en...

Lees verder
3 jaar geleden

Prediker 12

Inhoud Vers 1 Vers 2-5a Vers 6-7 Vers 8 Vers 9-10 Vers 11-12 Vers 13-14 Na de ernstige woorden over de ijdelheid van de jeugd, verheft de taal zich en wordt uiterst plechtig: Vers 1 Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen … Deze waarheid is van fundamenteel belang, zoals we in het hele boek vinden. Het gaat hier alleen over de verhouding van de mens tot zijn Schepper, niet over de...

Lees verder
3 jaar geleden

Hoe heeft de kennis van God invloed op jouw leven?

Leestijd: 5 minuten Jeremia leefde in een tijd die veel gelijkenis vertoonde met de onze, de goddeloosheid tierde welig, valse godsdienst was wijdverbreid, oneerlijkheid, morele verdorvenheid, en een regelrechte verwerping van Gods Woord was overduidelijk. De kern van het probleem wordt voor ons geschetst in Jeremia 9. De openingsverzen van hoofdstuk 9 schetsen geen fraai beeld. Hij vermeldt overspeligen, verraders, leugenachtige tongen en geen verlangen naar de waarheid (vs. 2-3). Maar het echte probleem wordt genoemd aan het eind van...

Lees verder
3 jaar geleden

Prediker 11

Inhoud Vers 1 Vers 2 Vers 3a Vers 3b Vers 4-5 Vers 6 Vers 7-8 Vers 9 Vers 10 Dit hoofdstuk zet, zij het vanuit een ander gezichtspunt, de leer van het vorige hoofdstuk voort. Het toont ons hoe een kind van wijsheid zich moet gedragen met het oog op de wegen van de Goddelijke voorzienigheid die voor hem verborgen zijn. Water, wolken, wind en licht (Pred. 11:1,3,4,7), die buiten de invloed van de mens liggen, en waarvan hij de...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (81)

De Geest van wijsheid en inzicht   “Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, …” (Jes. 11:2).   De evangeliën tonen ons vele gebeurtenissen waarin de eigenschappen van de Heilige Geest zichtbaar werden in het leven van Jezus. Reeds als kind was Hij vervuld met wijsheid en bleef er in toenemen (Luk. 2:40,52). Toen Hij twaalf jaar oud was en met Zijn ouders in Jeruzalem was, wist Hij, dat het nu de...

Lees verder
3 jaar geleden

Prediker 10

Inhoud Vers 1 Vers 2-3 Vers 4 Vers 5-7 Vers 8-9 Vers 10 Vers 11 Vers 12-15 Vers 16-17 Vers 18-19 Vers 20 Er moet opgemerkt worden, dat het eigenlijke onderwerp van Prediker eindigt met het 9e hoofdstuk en pas weer aan de orde komt bij de conclusies aan het einde van het 12e hoofdstuk. De slotverklaring van het negende hoofdstuk was, dat de arme wijze, die een grote verlossing tot stand had gebracht, verworpen werd en dat niemand zich...

Lees verder
3 jaar geleden

Prediker 9

Inhoud Vers 1-6 Vers 7-10 Vers 11.12 Vers 13-18   De verzen 1-12 van dit hoofdstuk vormen het ontmoedigende resultaat van wat in het voorafgaande is gezegd. Vers 1-6 1. “Voorzeker, dit alles heb ik ter harte genomen, zodat ik dit alles zou kunnen verklaren: hoe de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat kent de mens niet: alles ligt vóór hem. 2. Eén en hetzelfde overkomt allen als alle...

Lees verder
3 jaar geleden

Prediker 8

Inhoud Vers 1 Vers 2-4 Vers 5-7 Vers 8-10 Vers 11-14 Vers 15-17 Vers 1 “Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van de mens verlicht zijn gezicht, zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd”. De voor de Prediker zo vernederende ervaring, waarover hij zojuist sprak, vermindert in het geheel niet de waarde van wijsheid. “Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van...

Lees verder
3 jaar geleden

Prediker 7

Inhoud Vers 1a Vers 1b Vers 2 Vers 3-4 Vers 5-6 Vers 7-8a Vers 8b Vers 10-12 Vers 13-14 Vers 15 Vers 16-18 Vers 19 Vers 20-24 Vers 25-29 Het toenemende spreekwoordelijke karakter van de volgende hoofdstukken maakt het noodzakelijk om er meer in detail naar te kijken. Dit zevende hoofdstuk introduceert een nieuw onderwerp dat zou kunnen worden genoemd: Het gedrag van wijsheid in een wereld die verdorven is door zonde, dat wil zeggen temidden van ijdelheid, verdriet en...

Lees verder
4 jaar geleden

Prediker 6

Dit hoofdstuk is een voortzetting van het vorige en beschrijft vervolgens het “verschrikkelijke kwaad” dat onder de zon wordt gezien. Prediker 6 vers 1-6 1. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, en het komt veel voor onder de mensen: 2. een man, aan wie God rijkdom, bezittingen en eer geeft, heeft voor zichzelf geen gebrek aan al wat hij verlangt, maar God staat hem niet toe iets ervan te gebruiken. Iemand anders, een onbekende, verbruikt...

Lees verder