Wijsheid

23 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 dagen geleden

De mens – zoals God hem ziet (1)

Genesis 1 vers 27; Genesis 2 vers 7; 1 Korinthe 15 vers 47-48 Als we willen weten hoe God over de mens denkt, moeten we de Bijbel ter hand nemen. Daar vinden we drie dubbele termen die we in een korte reeks artikelen willen behandelen: de eerste en de tweede mens de oude en de nieuwe mens de uiterlijke en de innerlijke mens Dit artikel gaat over de volgende uitdrukkingen: De eerste en de tweede mens “De eerste mens is...

Lees verder
2 weken geleden

Overdenkingen bij Psalm 46 (2)

In deel 1 van dit artikel hebben we enkele inleidende opmerkingen gehad over de Psalmen en over Psalm 46 in het bijzonder. In hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 3, zien we God als oppermachtig voor veiligheid, kracht en bijstand. De reden van het geloof (vs. 2) “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” “God is onze toevlucht” – Veiligheid De openingsverklaring brengt ons allereerst de aanspraken en rechten...

Lees verder
2 maanden geleden

Overdenking over 2 Thessalonika (9)

Aantekeningen bij de overdenking van de 2e brief aan de Thessalonikers Hoofdstuk 3 (vervolg) Inleidende opmerkingen over de verzen 6-15 In het gedeelte van hoofdstuk 2 vers 13 tot hoofdstuk 3 vers 5 wilde de apostel eerst de belangstelling van de Thessalonikers voor de inzettingen, het Woord van God, opwekken en versterken (hfdst. 2:15). Vervolgens tracht hij hun belangstelling op te wekken voor het werk van de Heer en de dienaren van de Heer (hfdst. 3:1). En hoofdstuk 3 vers...

Lees verder
6 maanden geleden

Het tellen van de dagen

Psalm 90 vers 12-17 Psalm 90 is een gebed van Mozes, dat hij opschreef tijdens zijn lange omzwervingen in de woestijn. Hij was sterk onder de indruk van hoe vergankelijk het leven is. De dood spoelt mensen onweerstaanbaar weg en maakt een einde aan een leven dat snel voorbijgaat als een slaap, en als een bloeiende grasmat snel wordt afgemaaid (Ps 90:5,6). Het gevoel van Mozes werd versterkt door het feit, dat hij velen zag sterven: het gehele ras van...

Lees verder
7 maanden geleden

De eerste decennia van het christendom (37)

Handelingen 17 vers 32-34; 18 vers 1-11 Hoofdstuk 17 vers 32-34 Vers 32-34 Paulus besloot zijn toespraak in Athene met de verkondiging van drie grote feiten: God beveelt nu alle mensen, waar ook ter wereld, zich te bekeren; God zal op een bepaalde dag de wereld in gerechtigheid oordelen; God heeft een Man tot rechter aangesteld, en Hem uit de doden opgewekt als zeker bewijs van dit feit. “Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen; en...

Lees verder
1 jaar geleden

Prediker 12

Inhoud Vers 1 Vers 2-5a Vers 6-7 Vers 8 Vers 9-10 Vers 11-12 Vers 13-14 Na de ernstige woorden over de ijdelheid van de jeugd, verheft de taal zich en wordt uiterst plechtig: Vers 1 Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen … Deze waarheid is van fundamenteel belang, zoals we in het hele boek vinden. Het gaat hier alleen over de verhouding van de mens tot zijn Schepper, niet over de...

Lees verder
1 jaar geleden

Hoe heeft de kennis van God invloed op jouw leven?

Leestijd: 5 minuten Jeremia leefde in een tijd die veel gelijkenis vertoonde met de onze, de goddeloosheid tierde welig, valse godsdienst was wijdverbreid, oneerlijkheid, morele verdorvenheid, en een regelrechte verwerping van Gods Woord was overduidelijk. De kern van het probleem wordt voor ons geschetst in Jeremia 9. De openingsverzen van hoofdstuk 9 schetsen geen fraai beeld. Hij vermeldt overspeligen, verraders, leugenachtige tongen en geen verlangen naar de waarheid (vs. 2-3). Maar het echte probleem wordt genoemd aan het eind van...

Lees verder
2 jaar geleden

Prediker 11

Inhoud Vers 1 Vers 2 Vers 3a Vers 3b Vers 4-5 Vers 6 Vers 7-8 Vers 9 Vers 10 Dit hoofdstuk zet, zij het vanuit een ander gezichtspunt, de leer van het vorige hoofdstuk voort. Het toont ons hoe een kind van wijsheid zich moet gedragen met het oog op de wegen van de Goddelijke voorzienigheid die voor hem verborgen zijn. Water, wolken, wind en licht (Pred. 11:1,3,4,7), die buiten de invloed van de mens liggen, en waarvan hij de...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (81)

De Geest van wijsheid en inzicht   “Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, …” (Jes. 11:2).   De evangeliën tonen ons vele gebeurtenissen waarin de eigenschappen van de Heilige Geest zichtbaar werden in het leven van Jezus. Reeds als kind was Hij vervuld met wijsheid en bleef er in toenemen (Luk. 2:40,52). Toen Hij twaalf jaar oud was en met Zijn ouders in Jeruzalem was, wist Hij, dat het nu de...

Lees verder
2 jaar geleden

Prediker 10

Inhoud Vers 1 Vers 2-3 Vers 4 Vers 5-7 Vers 8-9 Vers 10 Vers 11 Vers 12-15 Vers 16-17 Vers 18-19 Vers 20 Er moet opgemerkt worden, dat het eigenlijke onderwerp van Prediker eindigt met het 9e hoofdstuk en pas weer aan de orde komt bij de conclusies aan het einde van het 12e hoofdstuk. De slotverklaring van het negende hoofdstuk was, dat de arme wijze, die een grote verlossing tot stand had gebracht, verworpen werd en dat niemand zich...

Lees verder