Wereldgelijkvormig

11 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (2)

Bijbelvers: Romeinen 10 vers 9   Uw belijdenis Beste gelovige vriend, Als je eenmaal een houvast hebt aan het Woord van God, belijd Christus dan zonder aarzelen. Het gezegde: “Wie aarzelt, is verloren” is maar al te waar. De Schrift zegt: “… dat als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit [de] doden heeft opgewekt, u behouden zult worden” (Rom. 10:9). Zonder dat zul je nooit gelukkig zijn, want...

Lees verder
5 jaar geleden

De wereld

De wereld als woonoord van de mensen wordt in de Schrift op drie manieren gezien: Als het domein van Adam in onschuld, ingebracht door God (Gen. 1:28); als het domein van Satan en de verdorvenheid, door onwettig in bezit name (Luk. 4:5,6); als het domein van Christus in gerechtigheid, door redding en overwinning (Ps. 2:8; 72:8). Zoals we weten duurde de eerste toestand slechts een korte tijd. Adam viel en verloor alles. De derde zal bij de regering van de...

Lees verder
6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (04)

Verbruiker in de roes van de tijd? “Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst” (1 Tim. 6:6). Abel wordt vermoord en Seth is geboren. Hij noemt zijn zoon Enos, wat ‘zwak of vergankelijk mens’ betekent. Het bewustzijn van eigen zwakheid en afhankelijkheid drijft de gelovigen tot gebed: “Toen begon men de naam van de HEERE aan te roepen” (Gen. 4:26). De geschiedenis van de nakomelingen van Kaïn daarentegen ziet er heel anders uit: hoogmoed en zelfvertrouwen domineren...

Lees verder
10 jaar geleden

De inspanningen in het vlees

Genesis 38. Juda In dit hoofdstuk wordt de naam van Jozef niet genoemd. Hij was buiten Kanaän, het beloofde land. “En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen” (Joh. 1:5). We vinden in dit gedeelte aan de ene kant Juda en zijn overtreding, maar ook de trouw van God in het licht van het beloofde nakomeling, het ‘Zaad’. “En het gebeurde in die tijd” (vs. 1), toen Jozef op advies van zijn broer Juda...

Lees verder
10 jaar geleden

Wereldgelijkvormigheid

“… omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben” (Joh. 17:14b) Wat betekenen verzen als Johannes 17 vers 14 voor ons persoonlijk? Zijn ze een dogma, een leer, een gebeurtenis in het verleden, gewoon iets principieels? Of hebben ze nog invloed op ons leven? Het zijn woorden die onze Heer tot Zijn vader sprak, en ongetwijfeld met een bewogen hart. Dit onderwerp is nu niet bepaald iets wat comfortabel voor ons vlees – de...

Lees verder
10 jaar geleden

Carnaval (II)

“Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters” (Ps. 1:1). Deel II Inhoud: Inleiding Een woord tot de katholieke gelovige Maken wij het ons te gemakkelijk? Zijn er goede carnavalsfeesten? Inleiding Naar aanleiding van meningen van enkele lezers willen we aan onze artikelen over carnaval nog enkele gedachten toevoegen. We zijn blij dat het artikel over carnaval bij...

Lees verder
10 jaar geleden

Carnaval (I)

… en hoe moeten wij ons als christenen gedragen? Deel I Inhoud: • Wat is carnaval*? • Wat zegt de bijbel? • Hoe moeten wij ons als christenen gedragen? • De wezenlijke kern Wat is carnaval? De term “carnaval” komt waarschijnlijk van het Italiaanse ‘carne vale’, wat zoiets als ‘vlees, leef wel’ betekent. Het beschrijft een feest voor de vastentijd, dat vooral in de katholieke gebieden wordt gevierd. Het is voor veel leden van de katholieke kerk een tijd van...

Lees verder
13 jaar geleden

Koning voetbal

Het wereldkampioenschap voetbal 2010 in Zuid-Afrika ligt nu enkele maanden achter ons; zonder twijfel was het een fantastische gebeurtenis op de sportkalender van 2010. Een gebeurtenis die massa’s mensen aantrok en de krantenkoppen in de media wekenlang domineerde. Met een beetje tijdsafstand willen we in dit artikel daarover eens nadenken, hoe zich “koning voetbal” en echt leven voor de Heer Jezus zich tot elkaar verhouden. “Voetbal is ons leven, koning voetbal regeert de wereld. Wij strijden en geven alles, totdat...

Lees verder
13 jaar geleden

Door mijn Geest (1)

Lezen: Zacharia 4. “Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest” Dit hele hoofdstuk kun je samenvatten in dit ene vers (Zach. 4:6). We gaan nu niet in op de geschiedenis en achtergrond. We zullen ons alleen bepalen tot de geestelijke toestand die we hier aantreffen, omdat zo’n toestand vaak voorgekomen is in de geschiedenis van Gods volk. Waar gaat het om? Hierom: alles wat van de Heere was had een diepe terugval. Het huis van de Heere...

Lees verder
18 jaar geleden

Een meer in het Karstgebied spreekt …

Hierbij een voorbeeld van een ‘leerrijke’ en ‘ontspannen’ vakantie. Misschien een idee om daar ook eens te gaan kijken. Hoe het ook zij: Ook tijdens onze vakantie zijn er rijke lessen te leren bij en van Hem die onze ziel bemint. Leven of dood? Vermoedelijk kennen slechts weinigen het een na grootste eiland van de Adriatische Zee: Cres (Kroatië). Het noorden en het oosten van het eiland is wegens de koude valwinden – Bora genoemd – kaal en onvruchtbaar. Feitelijk...

Lees verder