Wedergeboorte

4 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 jaar geleden

Als een bloem van het gras

1 Petrus 1 vers 24 Inleiding De woorden in 1 Petrus 1 vers 24 zijn een citaat uit Jesaja 40 vers 6-8, waarvan de volledige tekst luidt als volgt: “Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig”. Hier...

Lees verder
5 jaar geleden

Johannes 3 vers 3

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw1 geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien”. “Voorwaar  voorwaar”: de nieuwe geboorte Nicodémus ging ’s nachts naar de Heer Jezus. Hij wilde niet dat zijn mede-Farizeeën hem zouden zien praten met de man uit Galiléa. En toch noemde hij Hem “Rabbi”, Hem eer betuigend als een leraar die van God kwam en zei dat God met Hem was. Dit was goed voor zover het ging, maar hij moest verder gaan...

Lees verder
12 jaar geleden

De lente … ook in je ziel!

En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodémus, een leider van de Joden. Johannes 3:1 Aan het eind van Johannes 2 lezen we dat velen Hem geloofden. Er staat echter ook: “Maar Jezus Zelf vertrouwde Zich aan hen niet toe, omdat Hij allen kende … want Hij wist Zelf wat in de mens was”. Als we dan met deze woorden in ons achterhoofd kijken naar het begin van hoofdstuk 3, moeten die eerste woorden wel belangrijk...

Lees verder
12 jaar geleden

Opdat zij één zijn (6)

Deel 2 Hoofdstuk zes “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden” (Joh. 4:23). “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest ..”. (Hebr. 4:12). We hebben gezien dat het onderwijs en de werken van de Here Jezus alles te maken hebben...

Lees verder