Voorbede

4 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (66)

Bidden voor anderen   “Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen!” (Luk. 23:34).   Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, konden (als iemand Zijn almacht negeerde) Zijn doorboorde handen de zieken niet langer dienen. Zijn met nagels doorboorde voeten konden niet langer door steden en dorpen gaan om het evangelie van het koninkrijk te prediken. Ook Zijn discipelen, die intussen allemaal waren gevlucht, konden Hij nu niet meer onderwijzen. Was er in...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (48)

Bidders gezocht!   “Simon, Simon, zie, de satan heeft dringend verlangd … Ik heb echter voor jou gebeden …“ (Luk. 22:31,32). De Zoon van God wist alles wat Hem zou overkomen (Joh. 18:4). Maar dat niet alleen: Hij kende ook de toekomst van Petrus. Hij is de Alwetende, de God van kennis (1 Sam. 2:3) – niettemin leefde Hij in afhankelijkheid en bad voor Zijn discipel. De Heer heeft ongetwijfeld intens gebeden voor Petrus en de andere discipelen in de...

Lees verder
16 jaar geleden

De Gouden kandelaar (7)

Het persoonlijk gebed is de adem van de ziel en zet de hemel in beweging en ontsluit de schatten van de hemel. Een dag doorgebracht in gebed is geen verloren dag. Bidden maakt de vijand bang. Hij zal dan vluchten. Ook het gebed behoort bij het leven in de Geest. Omdat bidden zo ontzettend belangrijk is, maar door ons als Christenen zo zeer wordt ondergewaardeerd, nodig ik u uit het volgende heel rustig te overwegen. Het leven in de Geest...

Lees verder
17 jaar geleden

Bidt voor het Huis van Oranje

De Remonstranten van 2004 kunnen nu trots in de richting van de Nederlandse Hervormde Kerk kijken. Eindelijk hebben zij dan eens een overwinning behaald op die verstokte orthodoxe Hervormden. Wat hun voorgangers nimmer bereikt hebben, heeft nu prinses Juliana in haar laatste wilsbeschikking wel bereikt. Haar uitvaartdienst zal geleid worden door een Remonstrantse emeritus-predikante, namelijk dominee Welmet Hudig. Zoals de media bericht, toont de prinses voor het laatst nog eens haar eigenzinningheid. In de eerste plaats geen Hervormde inbreng bij...

Lees verder