Verzoekingen

2 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

Het gebed en de genezing van de zieken (1)

Jakobus 5 vers 14-16: 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en <hem> zalven1 met olie in de Naam van de Heer. 15. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. 16. Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig2 gebed...

Lees verder
8 jaar geleden

Elke leeftijd heeft zijn valkuilen

Lezen: Lukas 4 vers 1 tot 13. Na 40 dagen in de woestijn, werd de Heer met drie grote verzoekingen door de duivel geconfronteerd. Daarvan berichten Mattheüs en Lukas uitvoerig (Matth. 4:1-11 en Luk. 4:1-13). In Mattheüs worden deze verzoekingen (uit stenen brood maken, van de top van de tempel springen, het aanbidden van satan) in historische volgorde beschreven. Lukas beschrijft de verzoekingen op basis van morele principes en vermeldt de laatste twee gebeurtenissen in de omgekeerde volgorde. Er zijn...

Lees verder