Verzoekingen

4 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

De duivel geeft geen adempauze

Bijbelgedeelten: Genesis 39 vers 10 en 12; Richteren 16 vers 16 en 17; Spreuken 7 vers 21-23 De duivel is er erg op gebrand om gelovigen te verleiden. Hij geeft hen geen pauze, maar wil zijn verleidingen voortdurend op hen afvuren. Er is dus geen “wapenstilstand.” We zien dit geïllustreerd door twee mannen in het Oude Testament van wie de reacties niet meer van elkaar konden verschillen: Jozef en Simson. We lezen bij Jozef: “En het gebeurde, toen zij Jozef...

Lees verder
4 maanden geleden

Bijbel contrastrijk (04)

Verzoekingen Bijbelverzen: 1 Timotheüs 6 vers 9; Jakobus 1 vers 2 Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie wil daaraan bijdragen. In wereldse verzoekingen vallen In de bediening van de nog jonge Timotheüs waren er christenen die rijk wilden worden en daardoor in verzoeking vielen (1 Tim. 6:9)....

Lees verder
3 jaar geleden

Het gebed en de genezing van de zieken (1)

Jakobus 5 vers 14-16: 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en <hem> zalven1 met olie in de Naam van de Heer. 15. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. 16. Belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig2 gebed...

Lees verder
8 jaar geleden

Elke leeftijd heeft zijn valkuilen

Lezen: Lukas 4 vers 1 tot 13. Na 40 dagen in de woestijn, werd de Heer met drie grote verzoekingen door de duivel geconfronteerd. Daarvan berichten Mattheüs en Lukas uitvoerig (Matth. 4:1-11 en Luk. 4:1-13). In Mattheüs worden deze verzoekingen (uit stenen brood maken, van de top van de tempel springen, het aanbidden van satan) in historische volgorde beschreven. Lukas beschrijft de verzoekingen op basis van morele principes en vermeldt de laatste twee gebeurtenissen in de omgekeerde volgorde. Er zijn...

Lees verder