Vervuld met de Heilige Geest

7 artikelen over dit onderwerp gevonden
9 maanden geleden

De andere Voorspraak (3)

Pinksteren 26 mei 2023 De vorige keer hebben we het belangrijke feit behandeld dat de Heilige Geest, nu Hij is neergedaald, in de gelovigen woont en dat ons lichaam daarom “de tempel van de Heilige Geest” is.1 Vol van de Heilige Geest Laten we nu even bij dit punt blijven. Ieder van ons heeft zeker al geprobeerd de vraag voor zichzelf te beantwoorden: Als mijn lichaam de tempel van de Heilige Geest is, waarom vertoont mijn leven dan zo weinig...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (89)

Voor de Geest zaaien   “Want wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie voor de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten” (Gal. 6:8).   De Zoon van God kwam om ons eeuwig leven – leven in overvloed – te geven. Hij zond ook de Heilige Geest die ons ertoe brengt om van dit leven te genieten (verg. Joh. 4:14). Welke positieve dingen zijn er, die wij kunnen doen of waarmee...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (87)

“En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest” (Ef. 5:18). Vervuld met de Heilige Geest   De Zoon van God was te allen tijde vol van de Heilige Geest. Bij Hem was er niets, dat op enigerlei wijze het werk van de Geest belemmerde. Hij leefde een leven waarin God centraal stond en streefde dezelfde doelen na, die ook de Geest van God nastreefde. Op alle gebieden van Zijn leven stond Hij onder...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (86)

“Want hij die God heeft gezonden, spreekt de woorden van God; want Hij geeft de Geest niet met mate” (Joh. 3:34). De woorden van God spreken   De Heer Jezus “ontving” de Heilige Geest zonder enige beperking. De Geest woonde in Hem als een Persoon van de Godheid, zoals de Volheid van de Godheid in Hem helemaal woonde en woont (verg. Kol. 1:19; 2:9). Christus was het heilige vat van de Geest van God, van waaruit de Heilige Geest onophoudelijk...

Lees verder
4 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (47)

Twijfels overwinnen …   “Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden; en jij, als je eens bekeerd1 bent, versterk je broeders” (Luk. 22:32). Op het meer van Galiléa had de Heer Jezus Zijn discipel niet laten ondergaan, toen hij plotseling vanwege twijfels begon te zinken. Ook daar was Petrus, in beeld gesproken, alleen vanwege Gods machtige werk door geloof bewaard (vgl. 1 Petr. 1:5). Nu moest hij opnieuw leren (vgl. Luk 5:8) hoe diep zijn natuurlijke...

Lees verder
19 jaar geleden

Jakobus 5:14-15

“Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de Naam van de Heer. En het gebed van het geloof zal de zieke behouden, en de Heer zal hem oprichten; en als hij zonden gedaan heeft, het zal hem vergeven worden”. Het staat toch in de Bijbel? Jazeker! In de Christenheid, met name onder gelovigen die zich vaak als Pinksteren presenteren, worden...

Lees verder
19 jaar geleden

Gaven van de Geest of dweperij? (6)

Ondanks de nodige waarschuwingen voor de gevaren van dweperij en andere negatieve invloeden in de charismatische beweging onderkennen we bij velen ware, maar afgedwaalde Christenen de oprechte wens in hun leven ruimte te geven aan de werkzaamheid van de Heilige Geest. Dat ze daarbij van het zekere fundament van het Woord van God zijn afgeweken, hebben we gezien. Maar aan de andere kant bestaat het ernstige gevaar, dat degenen, die in zulke verwarringen aan de “de waarheid” vast willen houden,...

Lees verder