Uitverkoren

7 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

Uit het ABC van de christen (5)

Jakob en farao Genesis 47 vers 7-10 Het leven van Jakob had een lieflijk einde. Jozef bracht zijn oude vader voor Farao. En wat deed hij eerst? “Jakob zegende de Farao.” Hoe kon hij! Was dit niet de machtige farao, de heerser over een wereldrijk, en hijzelf een “zwervende Arameeër”? (Deut. 26:5 NBG), wordt dan niet zonder enige tegenspraak “de mindere gezegend door het meerdere”? (Hebr. 7:7). Ja, zeker, en dit is wat God wilde laten zien voor de hele...

Lees verder
3 jaar geleden

Vóór de grondlegging van de wereld

Bijbelgedeelten: Johannes 17 vers 24; Efeze 1 vers 4; 1 Petrus 1 vers 20.   We vinden de uitdrukking “vóór de grondlegging van de wereld” drie keer in het Woord van God, namelijk in het Nieuwe Testament in Johannes 17 vers 24, in Efeze 1 vers 4 en in 1 Petrus 1 vers 20. We mogen met eerbied in Gods hart kijken en iets ervan aanschouwen wat Hem bewoog vóór de grondlegging van de wereld. Aan het begin van de...

Lees verder
4 jaar geleden

Uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld …

“… zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór [de] grondlegging van [de] wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn vóór Hem in [de] liefde …” (Ef. 1:4). Over het vorige vers 3 heeft men vaak gezegd, dat dit het belangrijkste vers van ons gedeelte is. De volgende hoofdpunten worden herhaald: De bron van alle zegeningen is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus; we bezitten deze zegeningen al omdat God ons daarmee al heeft gezegend; er...

Lees verder
9 jaar geleden

De uitverkiezing (2)

Bijbelplaatsen: Handelingen 13:48; Titus 1:1; 1 Petrus 1:1-2; Efeze 1:3-14; 2 Timotheüs 1:19; Romeinen 8:29-30. Wat de Schrift erover zegt De verkiezing van de christenen wordt op sommige plaatsen in het Nieuwe Testament genoemd (Hand. 13:48; Tit. 1:1;. 1 Petr. 1:1,2 etc.). De meeste gegevens kunnen we in Efeze 1:3-14 vinden. We vinden er waartoe God ons uitverkoren heeft (vs. 4 en 5), namelijk dat Hij Zijn keus vóór de grondlegging van de wereld maakte (vs. 4), dat ze tot...

Lees verder
9 jaar geleden

Uitverkiezing (1) – Hoe moeten we beslissen?

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór de grondlegging van [de] wereld …” (Ef. 1:3-4). De kwestie van de soevereiniteit van God en wat het betekent voor de redding van zondaren, heeft al vele gemoederen bewogen. Men kan twee grote stromingen onderscheiden: God bepaalt tot behoudenis (heil) en verdoemenis. Dit is de leer van...

Lees verder
15 jaar geleden

De strijd om de uitverkiezing (II)

of: “TULIP” – de “vijf punten van het Calvinisme” De Calvinistische leerstelling van de “beperkte verzoening” beweert, dat de dood van de Zoon van God alleen voor de uitverkorenen werkzaam is. Daartegenover behartigen de Arminianen de opvatting, dat in de dood van Christus aan het kruis de verzoening omvattend voor alle mensen plaatsgevonden heeft, maar alleen voor diegenen werkzaam wordt, die zich tot God bekeren. Hoe zit het nu? Wat zegt de Bijbel? … 3. Verzoening alleen voor de uitverkorenen?...

Lees verder
15 jaar geleden

De strijd om de uitverkiezing (I)

of: “TULIP” – de “vijf punten van het Calvinisme” In het “Calvijn-jaar” loont het niet alleen een blik te slaan op de persoon van Calvijn (zie “Levensbeschrijving van Calvijn” in dit nummer). Ons interesseert ook de leer, die zich uit zijn werken ontwikkeld heeft. Het “Calvinisme” die zich sinds Calvijn verder – en ook van hem weg ontwikkeld heeft, speelt in de Gereformeerde Kerken (die een afzonderlijke stroming binnen de evangelische kerken vormen) een belangrijke rol1. De gereformeerde theologie in...

Lees verder