Schepping

7 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 jaar geleden

Prediker 12

Inhoud Vers 1 Vers 2-5a Vers 6-7 Vers 8 Vers 9-10 Vers 11-12 Vers 13-14 Na de ernstige woorden over de ijdelheid van de jeugd, verheft de taal zich en wordt uiterst plechtig: Vers 1 Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen … Deze waarheid is van fundamenteel belang, zoals we in het hele boek vinden. Het gaat hier alleen over de verhouding van de mens tot zijn Schepper, niet over de...

Lees verder
3 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (5)

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen” (Nah. 1:7).   Nahum had de opdracht te profeteren tegen de stad Ninevé. Als je dit korte boek van drie hoofdstukken doorleest, realiseer je je, dat het een boek vol van oordeel is. Dit kan moeilijk zijn geweest voor een man wiens naam troost of vertroosting betekent. Ik ben er zeker van, dat hij liever iemand...

Lees verder
4 jaar geleden

Prediker 1

Inhoud Vers 1,2; vers 3; vers 4-11; vers 12-15; vers 16-18; Vers 1 en 2. Vers 1 en 2 1. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. 2. Een en al vluchtigheid,1 zegt Prediker, een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. Zoals we aan het begin al zeiden {Prediker (0) – Inleiding}, neemt Salomo in dit boek het karakter van een prediker aan. Hij wil dat zijn luisteraars profiteren van de ervaringen die hij door de wijsheid...

Lees verder
9 jaar geleden

De schepping (les 3) – Het licht

Om deze cursus op Frisse Wateren te vinden, moet u zoeken op de titel: “De Schepping”. “En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:  de eerste dag” (Gen. 1:3-5). 1. Voor de eerste keer lezen we...

Lees verder
9 jaar geleden

De schepping (les 2) – Woest en ledig

Om deze cursus op Frisse Wateren te vinden, moet u zoeken op de titel: “De Schepping”. “De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water” (Gen. 1:2). Nu wordt onze blik op de planeet aarde gericht. Het wordt in de eerste beginfase als woest en ledig (Hebreeuws: tohu wa Bohu) beschreven. Dit blijft echter niet zo. 1. Hoe heeft God de aarde volgens Jesaja 45 vers 18...

Lees verder
9 jaar geleden

De schepping (les 1) – In het begin

Om deze cursus op Frisse Wateren te vinden, moet u zoeken op de titel: “De Schepping”. “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1:1*). 1. In de Bijbel vinden we de uitdrukking “in het begin” meerdere malen. Om wat voor soort begin gaat het op de twee plaatsen hieronder? a. Johannes 1:1-2: ……………………………………………………………………………………………….. b. Hebreeën 1:10: ………………………………………………………………………………………………… Merk op dat de Bijbel geen absolute tijd voor de schepping van hemel en aarde aanduidt. Het gebeurde in...

Lees verder
11 jaar geleden

Adam, de eerste gelovige

Adam, door wie zonde en dood hun intrede deden. Adam, door wie tot op heden de hele schepping zucht. Zo kennen we Adam. Zo wordt Adam immers in de Schrift neergezet1. Toch doen we hem met dat beeld tekort. Want het is slechts een deel van de waarheid. Adam was namelijk eveneens een gelovige. Sterker nog: Adam zondigde als gelovige. Enkel deze conclusie namelijk past in het Bijbelse verslag. Want indien Adam nooit had geloofd, had hij vanaf het begin...

Lees verder