Schepping

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

Prediker (1)

Inhoud Vers 1,2; vers 3; vers 4-11; vers 12-15; vers 16-18; Vers 1 en 2. Vers 1 en 2 1. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. 2. Een en al vluchtigheid,1 zegt Prediker, een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. Zoals we aan het begin al zeiden {Prediker (0) – Inleiding}, neemt Salomo in dit boek het karakter van een prediker aan. Hij wil dat zijn luisteraars profiteren van de ervaringen die hij door de wijsheid...

Lees verder
6 jaar geleden

De schepping (les 3) – Het licht

Om deze cursus op Frisse Wateren te vinden, moet u zoeken op de titel: “De Schepping”. “En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest:  de eerste dag” (Gen. 1:3-5). 1. Voor de eerste keer lezen we...

Lees verder
6 jaar geleden

De schepping (les 2) – Woest en ledig

Om deze cursus op Frisse Wateren te vinden, moet u zoeken op de titel: “De Schepping”. “De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water” (Gen. 1:2). Nu wordt onze blik op de planeet aarde gericht. Het wordt in de eerste beginfase als woest en ledig (Hebreeuws: tohu wa Bohu) beschreven. Dit blijft echter niet zo. 1. Hoe heeft God de aarde volgens Jesaja 45 vers 18...

Lees verder
6 jaar geleden

De schepping (les 1) – In het begin

Om deze cursus op Frisse Wateren te vinden, moet u zoeken op de titel: “De Schepping”. “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1:1*). 1. In de Bijbel vinden we de uitdrukking “in het begin” meerdere malen. Om wat voor soort begin gaat het op de twee plaatsen hieronder? a. Johannes 1:1-2: ……………………………………………………………………………………………….. b. Hebreeën 1:10: ………………………………………………………………………………………………… Merk op dat de Bijbel geen absolute tijd voor de schepping van hemel en aarde aanduidt. Het gebeurde in...

Lees verder
7 jaar geleden

Adam, de eerste gelovige

Adam, door wie zonde en dood hun intrede deden. Adam, door wie tot op heden de hele schepping zucht. Zo kennen we Adam. Zo wordt Adam immers in de Schrift neergezet1. Toch doen we hem met dat beeld tekort. Want het is slechts een deel van de waarheid. Adam was namelijk eveneens een gelovige. Sterker nog: Adam zondigde als gelovige. Enkel deze conclusie namelijk past in het Bijbelse verslag. Want indien Adam nooit had geloofd, had hij vanaf het begin...

Lees verder
15 jaar geleden

Hoofdschap en hoofdbedekking (I)

Moeten we daar nu nog over praten? Dat is toch al lang achterhaald? In onze dagen gaan we toch niet weer oude koeien uit de sloot halen en onze geëmancipeerde vrouwen opzadelen met een ‘domme hoed’ of een ‘onnozel hoofddoekje’? Laat dat nu eventjes over aan de leden van ons koninklijk huis en andere hoogwaardigheidsbekleders wanneer zij op bepaalde gelegenheden een wedstrijd hebben wie de mooiste en vooral de meest excentrieke hoed draagt. “Blauw bloed” van de EO heeft daar...

Lees verder