Sacramenten

3 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 jaar geleden

O, mijn God! (I)

Dit hoor je vandaag nogal vaak. Je zou haast gaan denken dat er heel veel mensen zijn die in God geloven. Maar dat is niet zo helaas. Nee, dit wordt meestal als een stopwoord gebruikt. Wat zou het fijn zijn, als u – ondanks dit onterechte taalgebruik – toch ook in waarheid zou kunnen zeggen: “O, mijn God!” Maar dan als een uitdrukking die uit uw hart komt. Een uitdrukking, als bevestiging dat u inderdaad een kind van God bent!...

Lees verder
18 jaar geleden

De theologie van Rome (3)

Afgoderij van de Rooms-Katholieke kerk was in haar geschiedenis (en is nu nog) rijkelijk aanwezig. Wel zie je dat deze menselijke organisatie in onze dagen weer duidelijk aan de weg timmert en zich overal mee bemoeit in deze wereld en nog steeds haar relikwieën heeft en deze onverstoorbaar koestert. We willen dit fenomeen alsmede een ander fenomeen – het vagevuur – en de oorsprong ervan wat nader bekijken. Het laatste oliesel Van het ene sacrament van de Rooms-Katholieke kerk overgaande...

Lees verder
18 jaar geleden

De theologie van Rome (1)

Om de leer, de praktijken en de afgoderij van de Rooms-Katholieke kerk te kunnen begrijpen en doorgronden, is het zeer zinvol om naar haar geschiedenis te kijken. Waarom heeft de Rome nog steeds zo veel invloed op de moderne mens? Wij stappen nu over de drempel van de dertiende eeuw. De grote mannen en de bewogen tijden van de twaalfde eeuw zijn voorbijgegaan. Vanwege het verband tussen deze en de hervorming in de zestiende eeuw verdienen zij onze belangstelling in...

Lees verder