Ruth

33 artikelen over dit onderwerp gevonden
9 jaar geleden

Spreuken 22 vers 28

“Verleg de aloude grensstenen niet die uw vaderen hebben geplaatst” (Spr. 22:28). Het kan niet worden ontkend dat in de moderne tijd de slavernij is toegenomen, in het bijzonder in de spirituele sfeer. Beïnvloed door de geest van de tijd, worden mensen ontevreden met het geloof zoals onze voorvaderen het  overgeleverd hebben. De drang naar nieuwe activiteiten en kennis vult het hart van de jongere generatie. Het is belangrijk deze ontwikkeling op te merken en er waakzaam en nuchter mee...

Lees verder
17 jaar geleden

Hongersnood in het broodhuis van God

Wat zijn de gevolgen van een eigen gekozen weg? Hoe is uw ervaring? Dezelfde als bij Naömi? Is het soms ook dor in uw eigen leven? Kunnen we nog terug naar God en hoe moet dat dan? … Enkele gedachten over Ruth Hongersnood in een beloofd land – Hoe is dat mogelijk? Het land dat God aan Zijn aardse volk Israël schonk, was een land waarin melk en honing vloeiden. Zo heeft God het beloofd en zo heeft Hij het...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (32) – slot

WAT GOD GEEFT … God schenkt een zoon Ruth 4:14-22: 14 Toen zeiden de vrouwen tot Naómi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven; en zijn naam worde vermaard in Israel! 15 Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, die u beter is dan zeven zonen. 16 En Naómi nam dat kind, en zette het op...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (31)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. De plannen van God gaan altijd door De raadsbesluiten van God gaan in vervulling Ruth 4:7-13: “7 Nu was dit van ouds [een] [gewoonte] in Israël, bij de lossing en bij...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (30)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. De andere Losser Ruth 4:2-6: “2 En hij nam tien mannen van de oudsten der stad, en zei: Zet u hier; en zij zetten zich. 3 Toen zei hij tot die...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (29)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Waar houden wij ons op?   Boaz, de verlosser en de ‘nabestaanden’ “Toen zei zij: Zit [stil], mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man zal...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (26)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Wat is het geheim van de rust voor de ziel?   Op de dorsvloer van Boaz “En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter! zou ik u geen rust zoeken,...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (28)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. Wil jij ook een “Achsa” zijn? Ruth 3:11-18: “11 En nu, mijn dochter, vrees niet; al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen; want de ganse stad van mijn volk...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (27)

Wacht op de Heer: gehoorzaamheid en onderworpenheid Ruth 3:3-10: “3 Zo baad u, en zalf u, en doe uw klederen aan, en ga af naar de dorsvloer; [maar] maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. 4 En het zal geschieden, als hij neerligt, dat u de plaats zult merken, waar hij zal neergelegen zijn; ga dan in, en sla zijn voetendek op, en leg u; zo zal hij u te kennen...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (24)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. In Hem is sterkte Het oplezen in de tegenwoordigheid van de Heer Ruth heeft het tienvoudige verzameld vergeleken met het verzamelen van het manna in de woestijn, waar de Israëliet een...

Lees verder