Priesters

8 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 maanden geleden

De symboliek van de tabernakel (05)

Exodus 25 vers 29-30; Leviticus 24 vers 5-9 De tafel voor de toonbroden We gaan het heilige der heiligen uit, waar de ark en het verzoendeksel stonden, en gaan het heilige binnen. Daar zien we de tafel van voor de toonbroden en de gouden kandelaar. De eerste wordt als eerste genoemd. Hij was gemaakt van acaciahout, dat bedekt was met zuiver goud. Hier wordt Christus afgebeeld in Zijn Goddelijke heerlijkheid (zuiver goud) en in Zijn menselijkheid (acaciahout). Dit is de...

Lees verder
12 maanden geleden

De gemeente van God (3) — hoofdstuk 6-7

De gemeente van God Haar waarheden en grondbeginselen   HOOFDSTUK 6 De woning van God — verleden en heden   “Maar zou God werkelijk op de aarde wonen? Zie, de hemel, ja, de allerhoogste hemel, kan U niet bevatten …” (1 Kon. 8:27). — Deze vraag is reeds van oudsher opgeworpen en het wonder is, dat de grote God, Die de eeuwigheid bewoont, neer zou dalen, om bij de mensen woning te maken. — Zeker, niet slechts in de vervlogen...

Lees verder
2 jaar geleden

Uit het ABC van de christen (5)

Jakob en farao Genesis 47 vers 7-10 Het leven van Jakob had een lieflijk einde. Jozef bracht zijn oude vader voor Farao. En wat deed hij eerst? “Jakob zegende de Farao.” Hoe kon hij! Was dit niet de machtige farao, de heerser over een wereldrijk, en hijzelf een “zwervende Arameeër”? (Deut. 26:5 NBG), wordt dan niet zonder enige tegenspraak “de mindere gezegend door het meerdere”? (Hebr. 7:7). Ja, zeker, en dit is wat God wilde laten zien voor de hele...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (96)

Gezalfde koningen en priesters   Lukas 4 vers 16-18: 16. En Hij kwam in Nazareth waar Hij was opgevoed en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge en stond op om te lezen. 17. En [het] boek van de profeet Jesaja werd Hem gegeven; en toen Hij het boek had ontrold, vond Hij de plaats waar geschreven stond: 18. ‘[De] Geest van [de] Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan...

Lees verder
3 jaar geleden

Het antwoord van de Christen op de chaos in onze cultuur

Leestijd: 9 minuten Rellen in de straten, branden in steden, een wereldwijde pandemie, actief racisme, een stijgend aantal moorden in het hele land … het zijn vreemde en moeilijke tijden! Wat is de oorzaak en wat is het antwoord voor dergelijke politieke en sociale onrust in onze huidige maatschappij? Hoe moeten de volgelingen van Jezus Christus reageren? Er zijn zoveel stemmen en meningen die onze aandacht opeisen. Politieke stemmen en stemmen van Black Lives Matter1 stellen oplossingen voor, terwijl stemmen...

Lees verder
4 jaar geleden

De opwekking onder koning Hizkia (3 -slot)

2 Kronieken 29   De aanbidding Na de reiniging van het huis van de Heer en het brengen van de offers, die de grondslag voor de reiniging vormden, was er niets dat het volk ervan weerhield God te aanbidden (vs. 25-36). Aanbidding onder het volk van Israël Het Oude Testament met zijn aanwijzingen is voor de mensen van die tijd geschreven (Rom. 3:19). Zo heeft de aanbidding in Israël het hier beschreven materiële karakter (instrumenten, dierlijke offers). De dienst was...

Lees verder
11 jaar geleden

Het koperen wasvat

Exodus 30:17-21; 38:8; 40:30-32 Bijbelstudie over het koperen wasvat het 2e voorwerp in de voorhof   Exodus 30:17-21: 17. En de HEERE sprak tot Mozes: 18. U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar, en er water in doen, 19. zodat Aäron en zijn zonen hun handen en voeten met water daaruit kunnen wassen. 20. Wanneer zij de tent van...

Lees verder
19 jaar geleden

Een belangrijk gesprek

Een reis per trein met mijn vrouw en zoon naar een veraf gelegen stad is niet gemakkelijk, vooral niet op een zeer warme zomerdag, en bij de aanvang van de reis zochten we naar een ruime plaats in een nog geheel onbezet compartiment en vonden dat. Wanneer de trein zich in beweging zette, bereidden we ons voor op de vele eenzame uren. Onderweg moest de trein stoppen en onder de weinige reizigers, die instapten, bevond zich een Franciscaner monnik, gezien...

Lees verder