Plaats van de vrouw

9 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 jaar geleden

De plaats van de vrouw (7 – slot)

Hoewel je bijna schroomt om iets te publiceren over de kleding en de tooi van de vrouw, is het toch wel belangrijk om juist vandaag ook daarover de Schrift tot ons te laten spreken. Hoewel in het verleden men wel vaak heel extreem was in het toepassen hiervan, moeten we nu opmerken dat “alles kan”, alles moet er zo “sexy” mogelijk uit zien. Veel vrouwen – vooral jonge natuurlijk – hebben zich laten verlagen om hieraan mee te doen. Helaas...

Lees verder
15 jaar geleden

De plaats van de vrouw (6)

Uit verschillende Schriftplaatsen hebben we gezien, dat de plaats van de vrouw in de gemeente niet van openbare aard is, maar veelmeer in het verborgen gebied van velerlei werkzaamheden voor haar Heer en Heiland. Nu we tot hiertoe onderzocht hebben wat de vrouwen niet mogen doen, willen we ook vanuit de Schrift verschillende plaatsen en taken bezien, die aan de vrouw voorbehouden bleven … Voorbeelden uit de schrift Uit verschillende Schriftplaatsen hebben we gezien, dat de plaats van de vrouw...

Lees verder
15 jaar geleden

De plaats van de vrouw (5)

Het is niet maar een zaak van gewoonte, dat in de tegenwoordigheid van de Heer de mannen het hoofd onbedekt, de vrouwen echter het hoofd bedekt moeten hebben. Deze orde van zaken heeft een werkelijk Schriftuurlijke grond en Schriftuurlijke betekenis … Het is dikwijls juist in de kleine dingen, zoals het bedekken of niet bedekken van het hoofd, dat de toestand van het hart openbaar wordt. Daaruit blijkt het of iemand bereid is zich aan God en Zijn Woord te...

Lees verder
15 jaar geleden

De plaats van de vrouw (4)

Hoofdstuk V b. Het leren in het openbaar In verbinding met het aandeel, dat de vrouw in de zondeval in de hof van Eden had, hebben wij 1 Timotheüs 2:11-14 al aangehaald, en de beperkingen, die daaruit zijn voortgekomen ten opzichte van de wandel van de vrouw, aangeduid. Het zal goed zijn, als we – met betrekking tot de andere zijde van ons onderwerp – nog eens aan deze verzen herinnerd worden: “De vrouw moet zich stil, in alle onderdanigheid...

Lees verder
15 jaar geleden

De plaats van de vrouw (3)

volgens de Heilige Schrift Sara, van wie we door de mededeling in het Oude Testament, de indruk van een energieke en fiere persoonlijkheid hebben, wordt ons als voorbeeld van de heilige vrouwen van eertijds voorgesteld, die hun eigen mannen onderdanig en kuis in hun wandel waren. Dat toont ons op een zeer duidelijke wijze de plaats van de vrouw in verhouding tot haar man en hoe deze plaats door de godvruchtige vrouw uit de oude bedeling inderdaad werd ingenomen …...

Lees verder
15 jaar geleden

De plaats van de vrouw (2)

volgens de Heilige Schrift Nadat wij bij de schepping gezien hebben, dat de vrouw een plaats van onderdanigheid tegenover haar hoofd inneemt en zij toch aan hem gelijk is, willen wij nu nagaan, welk aandeel zij had in de zondeval van de mens in de hof van Eden, en welke plaats haar, tengevolge daarvan, werd toegewezen. iets waaraan vandaag gemakshalve veelvuldig wordt voorbijgegaan. In Genesis 3 zien we, dat de stammoeder Eva door de slang verleid werd om van de...

Lees verder
15 jaar geleden

De plaats van de vrouw (1)

volgens de Heilige Schrift Februari 2008. In onze dagen waarin de emancipatie een enorme vooruitgang heeft geboekt, is het bijna een waagstuk geworden om daarover aan de hand van de bijbel iets te zeggen. De media meldt zeer regelmatig in allerlei toonaarden van de zogenaamde “onderdrukking” van de Westerse vrouw. Zij moet in opstand komen, zo spoedig mogelijk achter haar ‘aanrecht’ vandaan komen en op haar ‘rechten’ gaan staan. Als zij gehuwd is en kinderen heeft, moet zij de kinderen...

Lees verder
18 jaar geleden

Vrouw in het ambt

Voorwoord “Ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb” (Ps. 119:45). Wandel in de ruimte Gezien de steeds toenemende invloed van vrouwen in de gemeente van God anno 2004, vestig ik uw aandacht op het volgende zeer leerzame artikel. Vooral u/jij, geliefde zuster in de Heer, beveel ik dit milde, liefdevolle onderwijs aan. Het is niet volgens de “trend van onze tijd” maar wel in de “trant van het heilig Woord van God” geschreven, hetgeen voor...

Lees verder
18 jaar geleden

De mannen die ervan wisten …

Toen antwoordden aan Jeremia al de mannen, die wisten, dat hun vrouwen anderen goden rookten, en al de vrouwen, die daar stonden, zijnde een grote hoop, alsook al het volk, die in Egypteland, in Pathros, woonden, zeggende: Aangaande het woord, dat gij tot ons in des HEEREN Naam gesproken hebt, wij zullen naar u niet horen. Jeremia 44:15-16 Onder Israël was de verhouding tussen man en vrouw voorbeeldig. Zo buitengewoon voorbeeldig dat nu – na twee duizend jaar – het...

Lees verder