Pinksteren

11 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

“Het is nuttig voor u”

De discipelen die met de Heer Jezus waren, mochten genieten van een buitengewoon kostbaar deel. Wat een voorrecht om Hem te zien en Zijn Woord te horen! Zij waren getuige van Zijn vele wonderen; drie van hen kregen toestemming Zijn heerlijkheid te aanschouwen op de berg der verheerlijking. Hoevelen van ons zouden niet graag tijdgenoten van Jezus zijn geweest! Die tijd was buitengewoon, uniek in de annalen van de menselijke geschiedenis. Maar hoe kostbaar het deel van de discipelen ook...

Lees verder
3 jaar geleden

Velen weten niet wat Pinksteren betekent – U, jij dan?

Pinksteren kennen we allemaal. Want we zijn vrij van school of werk. Maar slechts bijna de helft van de Duitse* burgers {en zou het in Nederland beter zijn?} weten wat ‘achter’ Pinksteren schuilt. Werkelijk een aanklacht. Weet u waarom er Pinksteren is? Onwetendheid over de betekenis van Pinksteren! Globaal de helft van de Duitse burgers weet niet wat met Pinksteren wordt gevierd. Dit is het resultaat van een representatieve enquête. 16% gelooft dat Jezus op de Pinksterdag opgestaan is, 10%...

Lees verder
3 jaar geleden

Pinksteren

“En toen de dag van het pinksterfeest werd vervuld, waren zij allen gemeenschappelijk bijeen” (Hand. 2:1). Het woord Pinksteren komt uit het Grieks en betekent “de vijftigste dag.” Deze term komt voort van het feit, dat na het Israëlitische feest van de eerstelingen, 50 dagen (of 7 weken) werden geteld tot het volgende feest. Op dit feest, als de tarwe geoogst was, werden broden tarwe gebracht. Het feest wordt ook wel het Wekenfeest (Hebr. Shawuot) genoemd. De Heer Jezus Christus...

Lees verder
3 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (76)

De stoomboot en de zeilboot   “En Johannes getuigde en zei: Ik heb de Geest zien neerdalen als een duif uit [de] hemel, en Hij bleef op Hem … En ik heb gezien en getuigd dat Deze de Zoon van God is” (Joh. 1:32,34). Het was een heel bijzonder moment in de geschiedenis van de mens. Jezus van Nazareth, de Zoon van de levende God, stond, omringd door zondaars, in de Jordaan, om Zich door Johannes te laten dopen. Hij...

Lees verder
4 jaar geleden

Vreugde in de samenkomsten …

Heb je ooit nagedacht over het feit dat de Heer ons vreugde wil geven in onze samenkomsten als gelovigen? Op de dag van de opstanding van de Heer Jezus, toen de discipelen samenkwamen en de Heer plotseling in hun midden was, staat er uitdrukkelijk: “De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen” (Joh. 20:20). De Heer verheugt Zich als we samenkomen en we mogen evenzo blij zijn. In het Oude Testament spreekt God in veel passages over de...

Lees verder
4 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (6)

Handelingen 2 vers 24-36 Vers 24 De Joden brachten Jezus ter dood, maar God wekte Hem op. Hij heeft de pijn van de dood opgelost omdat het niet mogelijk was, dat Hij door hem zou worden vastgehouden. De dood wordt hier om zo te zeggen als een persoon gezien. Hij heeft de Heer eindeloze weeën bezorgd. Maar vanwege de tussenkomst van God moest de dood Christus, die tot onze verlossing in genade in zijn gebied gekomen was, weer loslaten. Hij...

Lees verder
4 jaar geleden

De eerste decennia van het Christendom (5)

Handelingen 2 vers 14-23 Vers 14-21 We hebben hier het begin van de bediening van de apostel Petrus. Hij was hersteld van zijn val en was voorbereid op de bediening die de Heer hem had toevertrouwd. Hij staat op met de elf discipelen, in overeenstemming met de woorden van de Heer. Jezus sprak over de Heilige Geest als de Getuige en zei toen tegen de discipelen: “En u zult ook getuigen, omdat u van [het] begin af bij Mij bent”...

Lees verder
4 jaar geleden

De eerste decennia van het Christendom (4)

Handelingen 2 vers 1-13 Vers 1-4 Toen de dag van Pinksteren werd vervuld, waren alle discipelen op één plaats bijeen. Dit zijn ongetwijfeld de 120 genoemd in het eerste hoofdstuk, maar we moeten hun aantal niet beperken. Sinds de opname van de Heer Jezus volhardden ze in gebed (zie 1:14), in afwachting van de belofte van de Vader. “En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige, voortgedreven wind1 en deze vulde het hele huis waar zij...

Lees verder
10 jaar geleden

Wanneer God een plan heeft …

Belevenis in Canada 2013-08-25 Een bijzondere belevenis in Canada Na mijn prediking over ‘de koningin van Scheba’ in Schanzenfeld (Canada) in de provincie Manitoba (Oost-West midden van Canada) op zondag 25 augustus 2013, kwam een vriendelijke vrouw van ongeveer 40 jaar naar me toe en deed mij de groeten van haar schoonmoeder, die in Wolfenbüttel (ca. 20 km van Braunschweig) woont. Daarbij kwam  een geschiedenis aan het rollen, die in alle details slechts onze Vader in de hemel bedacht kon...

Lees verder
16 jaar geleden

De Heilige Geest – Zijn wezen en Zijn werken

7 mei 2008. Het is bijna Pinksteren. Een groot deel van de christenheid staat dan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Maar Wie is de heilige Geest? Wat is Zijn wezen en wat zijn Zijn werken? Wanneer we ons met dit onderwerp enigszins willen bezighouden, willen we ons ervan bewust zijn, dat wij het met God Zelf te doen hebben, namelijk met God de Heilige Geest. Het is één van de drie Personen van de Godheid, die duidelijk...

Lees verder