Pausdom

6 artikelen over dit onderwerp gevonden
9 jaar geleden

Urbi et Orbi

Met Pasen en met Kerstmis, spreekt de paus zijn Urbi et Orbi1 (“de stad [Rome] en de wereld”). Met deze zegen worden – volgens de katholieke leer allen, die hem horen of zien en die van goede wil zijn – een volkomen kwijtschelding van hun straf op de zonden toegekend. Dit betekent dat hen alle zonden die zij tot dit tijdstip hebben gedaan, niet toegerekend en aldus van het vagevuur2 gespaard worden. Sinds 1995 kan deze zegen ook via het...

Lees verder
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (61)

Deel 1: 32-814 n. Christus. Hoofdstuk 16 (vervolg) De pauselijke listen Maar de welwillendheid van Karel de Grote wekte slechts te meer de begerigheid en afgunst bij de roofzuchtige priesters op. Niet tevreden met hun landerijen en tienden, haakten zij naar een standpunt ver boven de wereldlijke bezitters van goederen, ja zelfs boven de monarch zelf. Geprikkeld door vroegere voorspoed, probeerden zij thans door een stoutmoedig plan het doel van hun wereldse eerzucht te bereiken. Een aanspraak op keizerlijke macht...

Lees verder
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (58)

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 15 – vervolg DE AFKONDIGING VAN HET TWEEDE EDIKT Hoe onverbiddelijk het tweede edict ook was, de keizerlijke beambten gingen, zoals men zegt, nog verder dan de bevelen luidden. De meest gewijde beelden en schilderstukken werden overal met ruwe hand verbrijzeld, verscheurd of openbaar aan de vlammen prijsgegeven, voor de ogen van de verwoede aanbidders. Zonder aan gevaar of dood te denken, liepen mannen, vrouwen, zelfs kinderen, toe om de voorwerpen die hun zo...

Lees verder
10 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (56)

Deel 1: 32-814 n. Christus. Hoofdstuk 14 vervolg. DE VERSPREIDING VAN HET CHRISTENDOM OVER EUROPA VERSPREIDING VAN HET CHRISTENDOM IN DUITSLAND, NEDERLAND, ENZ. Het is meer dan waarschijnlijk, dat het kruis al in de vroegste tijden werd geplant in het hart van de Germaanse wouden, zowel als in die steden en landen, welke aan het Romeinse rijk onderworpen waren. De namen van onderscheiden bisschoppen uit Duitsland komen voor op de lijst van hen, die tegenwoordig waren op de concilies van...

Lees verder
17 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (5)

Kan de regel van bestuur nog in onze tijd toegepast worden? Het antwoord daarop vinden we in de Bijbel. Als we het volgende willen beamen, zal dit juist in onze tijd van grote betekenis zijn – en vooral tot eer van de Heer. Wat dan? Het volgende: “wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheidâ€? (2 Korinthe 13:8). Als dat de intentie is van ons als Christenen, gebeuren er vandaag nog grote dingen in de gemeente van God...

Lees verder
19 jaar geleden

Het ontstaan van het pausdom

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten aan blinkend koper gelijk: Ik weet uw werken, uw liefde, uw geloof, uw dienst en uw volharding, en dat uw laatste werken meer zijn dan uw eerste. Maar Ik heb tegen u, dat u de vrouw Izébel, die zich een profetes noemt, laat begaan; en zij leert en misleidt mijn slaven om te hoereren...

Lees verder