Oudsten

5 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 maanden geleden

De gemeente van God (6) — hoofdstuk 14-16

De gemeente van God Haar waarheden en grondbeginselen   HOOFDSTUK 14 Menselijke aanstelling   Paulus is een voorbeeld als dienaar van Christus. Zijn aanstelling kwam “niet vanwege mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God [de] Vader …” (Gal. 1:1). Datzelfde geldt in wezen heden nog. — Verder lezen wij: “Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God; als iemand dient, laat het zijn als uit sterkte die God verleent” (1 Petr. 4:11). God...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (15)

1 Timotheüs 3 vers 2: “De opziener dan moet onberispelijk zijn, man van één vrouw, nuchter, ingetogen, waardig, gastvrij, geschikt om te leren … .” De gewoonte van gastvrijheid (deel vijftien) Een van de kenmerken van een oudste in de plaatselijke gemeente is, dat hij gastvrij moet zijn. In Titus 1 vers 8 schrijft Paulus dat een oudste gastvrij moet zijn, een liefhebber van het goede, ingetogen, rechtvaardig, heilig, matig …”. In beide Schriftgedeelten zien we, dat het de verantwoordelijkheid...

Lees verder
2 jaar geleden

De eerste decennia van het christendom (40)

Handelingen 20 vers 17-30 Vers 17-21 De toespraak van Paulus tot de oudsten van Efeze heeft betrekking op de gehele gemeente en is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de gemeente. Zijn bediening in Azië was voltooid. Hij stond op het punt te vertrekken en de gemeenten achter te laten zonder het apostolisch gezag en de zorg die hij hun met zoveel liefde en toewijding had gegeven. Hij droeg ze niet over aan andere apostelen. Hij gaf hun geen...

Lees verder
2 jaar geleden

Paulus spreekt tot de oudsten van Efeze (3)

Handelingen 20 vers 28-31 Nadat de apostel in de verzen 17-27 zijn werk met betrekking tot de opbouw in Efeze heeft voorgesteld, spreekt hij in de verzen 28-38 over de tijd na zijn vertrek. Hij voorspelt het verval en wijst de oudsten op de goddelijke middelen voor de plaatselijke gemeente. De dienst van oudsten in de gemeente “Past op uzelf en over de hele kudde, waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te...

Lees verder
19 jaar geleden

Oudsten

Dit artikel is bedoeld voor jonge gelovigen, of voor gelovigen die pas de Heer Jezus hebben leren kennen en die nadenken over de vragen in verbinding met het functioneren van de gemeente van God op aarde. Maar ook jonge en oudere gelovigen die – om het zo eens te zeggen: “het denken te weten” – nodig ik uit dit te lezen. We hebben er immers allen mee te maken! Er zijn in onze dagen veel evangelische kringen en kerken die...

Lees verder