Ontferming

3 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

Gastvrijheid (14)

“Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker, maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem” (Spr. 14:31). De gewoonte van gastvrijheid (deel veertien) Iedere christen is een meesterwerk van God. Efeze 2 vers 10 herinnert ons eraan dat wij “zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.” Wij moeten de liefde van Christus weerspiegelen door het tonen van goede werken. Wij worden niet gered door werken, maar goede werken...

Lees verder
9 jaar geleden

Ben ik mijn broeders hoeder?

18-02-2003. Genesis 4:9. Keren we ons niet elke keer weer met afschuw af van de eerste broedermoord, wanneer we deze onbeleefde woorden lezen, die hij (Kaïn) schaamteloos voor Gods aangezicht durfde te werpen? Wat een boosheid en wat een haat openbaren zich in deze woorden, welk een onverschilligheid en verharding! We vragen ons af hoe het mogelijk is geweest, om op de ernstige maar vriendelijke vraag van God: “Waar is uw broeder Abel?” een dergelijk antwoord te geven. Oh, Kaïn,...

Lees verder
9 jaar geleden

Medelijden

Medelijden is een woord dat in de huidige tijd nauwelijks nog betekenis heeft. Wie heeft er vandaag nog medelijden? In een samenleving die door egoïsme en het nastreven van persoonlijk voordeel gekenmerkt wordt, moeten wij als gelovige christenen ons baseren op wat de Bijbel, Gods levende Woord, te zeggen heeft. En we willen ook kijken naar Hem die op elk moment met de mensen medelijden had en daarmee – ook op dit punt – ons perfecte voorbeeld is: onze Heer...

Lees verder