Moed

8 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Diagnose: kanker

Je had het nooit verwacht. In ieder geval niet nu. Maar vandaag is het gebeurd. Jou of je broer, je zus. Of je vriendin, je vriend. Misschien je ouders. Of zelfs je echtgenoot. En wat nu? Voor bijna alle mensen is het een regelrechte schok. Als het anders was zou het onnatuurlijk zijn. Bij een bezoek van een arts is het “gebeurd” – nu heb je het zwart op wit. Misschien moest het lichaam onderzocht worden, natuurlijk alleen als voorzorgsmaatregel:...

Lees verder
3 jaar geleden

Zij zagen naar Hem uit …

“Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet rood van schaamte” (Ps. 34:6). We zijn geneigd om het heden met het verleden te vergelijken. Dat ontmoedigt en verzwakt ons. We leven in moeilijke tijden waarin de algemene toestand van de dingen boos zijn. Naar welke kant we ons oog ook richten, we zien een moreel en geestelijk verval. Je moet wel blind zijn om deze feiten niet te zien. Degenen die ze niet diep...

Lees verder
5 jaar geleden

Altijd goede moed (5)

“Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, Hem welbehaaglijk te zijn” (2 Kor. 5:9); “Als u Mij liefhebt, bewaart* Mijn geboden” (Joh. 14:15). * Velen lezen: ‘Zult u bewaren’ De praktische gevolgen Het is een vreemde vermetelheid van ontrouw, een veronderstelling, dat men durft te zeggen dat de mens des te heiliger zou zijn, hoe meer het hem aan geloof in God ontbreekt, en dat de angst om aan het einde niet behouden te worden...

Lees verder
5 jaar geleden

Altijd goede moed (4)

Lezen: 2 Korinthe 5:2-10. We hebben altijd goede moed met betrekking tot de komst van de Heer De Heer is nabij. Zijn komst is zekerder dan de dood, want “wij zullen niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden” (1 Kor. 15:51). Hoe zullen we Hem ontmoeten? Deze mannen van het geloof wensten niet de dood: “… omdat wij niet ontkleed …. willen worden” (vs. 4). Hun hoop was de eerste opstanding en de komst van de Heer, wanneer...

Lees verder
5 jaar geleden

Altijd goede moed (3)

Lezen: 2 Kor. 4:7-5:8 Wij hebben goede moed, veroorzaakt door onze zwakheid Wij zijn slechts vaten, en wel aardse vaten, zwak en kwetsbaar; maar het gevoel van zwakheid veroorzaakt nooit een gebrek aan vertrouwen wanneer je verblijft in Gods tegenwoordigheid. God heeft eenvoudige en kwetsbare vaten uitgekozen, om Zijn heerlijkheid in hen te vestigen. Hij vult hen met de onuitsprekelijke rijkdom van Zijn eigen licht; en Hij heeft Zijn licht ontstoken, opdat het straalt! En als het licht schijnt uit...

Lees verder
5 jaar geleden

Altijd goede moed (2)

“Want de God die gezegd heeft: ‘Uit duisternis zal licht schijnen’, Die heeft geschenen in onze harten tot [de] lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in [het] aangezicht van <Jezus> Christus” (2 Kor. 4:6). Wij hebben goede moed, wanneer onze harten met Gods ogen zien God heeft het licht doen schijnen in onze harten. Eens waren deze harten een morele chaos, eens waren ze duister en dood; geen licht en geen liefde was daarin en vijandschap tegen...

Lees verder
7 jaar geleden

Een ‘geheime discipel’“ wordt moedig

Jozef van Arimathea We willen ons nu een beetje bezighouden met de discipel, Jozef van Arimathea – alle vier evangelisten vertellen ons zijn korte maar toch motiverende en boeiende geschiedenis. Er was een toonaangevende dag in zijn leven waarin iets radicaal zou veranderen. Hij hield van zijn Heer en wilde Hem graag volgen, maar tot nu toe ontbrak hem de moed om openlijk voor zijn Meester uit te komen. De gebeurtenissen in Jeruzalem waren weer enigszins geluwd, het spektakel op Golgotha...

Lees verder
12 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (27)

Hoofdstuk VI Paulus derde zendingsreis Deel 1: 32-814 n. Christus Paulus voor de joodse raad De volgende dag beval hij “dat de overpriesters en het hele Sanhedrin zouden bijeenkomen; en hij bracht Paulus erheen en stelde hem voor hen” (Handelingen 22:30). Het beleid van Lysias in deze zaak is opmerkelijk. Hij onderdrukt het oproer; hij beschermt een Romeins burger; hij eerbiedigt de godsdienst en de gewoonten van de Joden. Hoewel deze vereniging van staatkunde en vriendelijkheid in de hooghartige Romein...

Lees verder