Messias

2 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Zie, Mijn Knecht (11)

“Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land van de levenden” (Jes. 53:8). Zie, Mijn Knecht De tekst die Jesaja schreef is zeer complex en er zijn veel verschillende vertalingen mogelijk. Het bovenstaande vers verwijst naar de vele vormen van benauwdheid die de Heer Jezus tijdens Zijn leven ervoer, vooral in Zijn lijden aan het kruis. Nadat Zijn werk was voltooid (Joh. 19:30) werden al...

Lees verder
15 jaar geleden

De zegen van de gehoorzaamheid

Judas, de broer van Jakobus. Deze apostel wordt ook genoemd Juda, Thaddeüs en Lebbeüs. Hij was de zoon van Alfeüs en een van de bloedverwanten van de Heer, zoals wij lezen in Mattheüs 13:55: “Heet zijn moeder niet Maria, en zijn broers Jakobus, en Jozef, Simon en Judas?” Wanneer of op welke wijze hij tot het apostelschap geroepen werd, wordt ons niet bericht. Over het algemeen noemt het Nieuwe Testament hem niet dan in de verschillende lijsten van de twaalf...

Lees verder