Mannen

7 artikelen over dit onderwerp gevonden
11 jaar geleden

Het christelijk gezin (4)

Verlaten van de kinderjaren Hoofdstuk 2 INTRODUCTIE In het proces van groei en ontwikkeling, gaan mensen door veranderingen heen die meer dan verwonderlijk en complexer zijn dan woorden kunnen beschrijven. Kleine baby’s worden stoeiende kinderen. Stoeiende kinderen worden slungelige ’tussenproducten’. Slungelige ’tussenproducten’ worden energieke jongeren. Energieke jongeren tot verantwoordelijke volwassenen. Verantwoordelijke volwassenen worden ouder en zullen uiteindelijk langzamer en uiteindelijk zwakker zijn, en ten slotte voorbij gaan. Het menselijk leven in al zijn stadia staat nooit vast. Het is altijd...

Lees verder
11 jaar geleden

Het christelijk gezin (3)

Basis principes voor het gezin   Hoofdstuk 1 (vervolg) CULTURELE DRUK In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar verschillende culturele idealen en waarden die tegenover de Bijbelse idealen en waarden staan. Dit is niet om een aanval op onze samenleving te presenteren, maar gewoon om te zien hoe de krachten in onze samenleving regelrecht tegenover de principes staan die God voor het gezin gegeven heeft. We zullen nu meer specifiek naar deze krachten kijken. Concepten van gezag De maatschappij van...

Lees verder
19 jaar geleden

Mannen en vrouwen die bidden (I)

Dat het nodig is om aangespoord te worden om te bidden voor alle mensen, bewijst het woord uit 1 Timotheüs 2:1 wel: “Ik vermaan u dan …”. Er staat zelfs als eerste ‘smeken’. Maar voorbede en dankzegging zijn evenzeer van het grootste belang. Blijkbaar zijn dit dingen die we zo snel kunnen vergeten of nalaten. Het is overigens ook leerzaam om te zien dat niet alleen voor bepaalde mensen gebeden moet worden, maar voor ‘alle’ mensen. Dus ook diegenen die...

Lees verder
19 jaar geleden

Vrouw in het ambt

Voorwoord “Ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb” (Ps. 119:45). Wandel in de ruimte Gezien de steeds toenemende invloed van vrouwen in de gemeente van God anno 2004, vestig ik uw aandacht op het volgende zeer leerzame artikel. Vooral u/jij, geliefde zuster in de Heer, beveel ik dit milde, liefdevolle onderwijs aan. Het is niet volgens de “trend van onze tijd” maar wel in de “trant van het heilig Woord van God” geschreven, hetgeen voor...

Lees verder
19 jaar geleden

De “handdruk” van de Meester

De vooruitgang van vrouwen wordt in deze wereld geleidelijk aan zeer groot geschreven. We worden door politieke, zakelijke en sociale vrouwenvooruitgangsbewegingen overspoeld. In een onderneming werd zelfs de zittende bondskanselier van Duitsland uitgenodigd. Hij moest de vooruitstrevende vrouwen “een nieuwe kick” geven, wanneer hij ook zelf met het oog op zijn vierde huwelijk een bijzonder licht werpt op de “vooruitgang van vrouwen”. Bij alle akkoorden werd eenstemmig duidelijk dat de vrouwen niet meer tevreden zijn met hun tot nu toe...

Lees verder
19 jaar geleden

Blijvend geluk in het (jonge) huwelijk – een droom?

“Just married”: Het huwelijksfeest is voorbij. Tijdens de huwelijksreis hebben de pasgehuwden elkaar al wat beter leren kennen. En dan begint het dagelijks leven van het jonge huwelijk: Een spannende tijd van aan elkaar wennen, van het aanpassen aan de huwelijkspartner. Een paar haken en ogen die (niet alleen) in het jonge huwelijk opduiken, maar ook handreikingen voor een gelukkig samenzijn, willen we in dit korte artikel overdenken. Leidraad daarbij zijn enkele verzen uit 1 Korinthe 7. Huwelijk – Voor...

Lees verder
19 jaar geleden

Man en vrouw schiep Hij ze

Dat dit onderwerp vandaag erg actueel is, kan men om zich heen duidelijk zien. Het dragen van kleding, of eigenlijk in onze westerse wereld misschien wel meer het dragen van zo weinig mogelijk kleding, houdt veel (vooral jonge) mensen bezig. Merkleding moet je wel dragen, anders lig je niet lekker in “de groep”. En of “de groep” nu de schoolvrienden zijn of de vrienden in de kerk of de jeugdgroep, dat maakt eigenlijk niet uit. Je vindt het overal. Vanwege...

Lees verder