Kracht

2 artikelen over dit onderwerp gevonden
2 jaar geleden

Het geheim van onze zwakheid

“Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft” (Fil. 4:13). Een zeer ernstige vraag die altijd aan Gods kinderen moet worden gesteld, is: wat is het geheim van onze zwakheid? We zijn wedergeboren; we hebben de Geest ontvangen Die nu in ons woont … en toch is geestelijke zwakheid onze overheersende eigenschap … . Als we onze geloofsgenoten betrokken zien bij de valkuilen van de wereld of bij slechte verbindingen, gaan we dan niet vaak aan hen voorbij, omdat...

Lees verder
15 jaar geleden

De Gouden Kandelaar (10)

Het overwinningsgebed van degenen die zich in het geloof reeds nu in de heerlijkheid met Christus verenigd weten, moeten wij vandaag leren verstaan, leren bidden! Wat een onafzienbare gevolgen zou het hebben als alle gebedsstrijders deze volkomen overwinningspositie zouden benutten! Het leven in de Geest (7) Hoofdstuk 3 (vervolg) Ik heb u macht gegeven tegen de gehele legermacht van de vijand “Daarna wees de Here nog zeventig aan en zond hen twee aan twee voor Zich uit naar alle steden...

Lees verder