Jonge mensen

28 artikelen over dit onderwerp gevonden
8 jaar geleden

Aanval van de theïstische evolutionisten op onze kinderen

Van het kerkelijk erf … De theïstische evolutionisten zijn opnieuw in de aanval gegaan. Deze keer is de aanval gericht op de kinderen. Cees Dekker en de bekende christelijke kinderboekenschrijfster Corien Oranje hebben een kinderboek geschreven over een jongen die “ontdekt” dat de evolutietheorie en het geloof in God goed samengaan. Zie deze link, naar een lijst met citaten uit een interview met Dekker en Oranje over het boek: www.toetsalles.nl/htmldoc/Topnerdcit.htm 1. De titel en inhoud van het boek “Het geheime...

Lees verder
8 jaar geleden

Oud zijn – oud worden

De “Robert Bosch Stiftung”1 heeft een representatieve enquête met vragen over het thema van de vergrijzing van de samenleving gehouden. Het interesseerde hen, hoe oud de Duitsers zich voelen, wanneer ze tot de bejaarden behoren en wat het oud-zijn betekent. Voor ons als christenen zijn er bruikbare resultaten van deze studie. 73% van de ondervraagden houdt de demografische2 verandering voor een ernstig probleem, interessanter is echter: bij mensen onder de 30 het minst. Gemiddeld  voelt zich 46% van de bevolking jonger...

Lees verder
18 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (26 – slot)

Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 9:6-21.   God weet alles Deze heiligen waren het die Saulus vervolgde. “… hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan” (Handelingen 9:13) gaf Ananias de Heer door om over na te denken. En wie zijn die heiligen? Zij die bij de Heer Jezus behoren, in Hem geloven. Misschien wil jij niet zo graag een heilige genoemd worden of er ook niet voor jezelf geen aanspraak op willen maken. Wanneer jij jezelf een...

Lees verder
18 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (24)

Voordracht 9a Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 7:54-8:1: “Toen zij nu dit hoorden, barstten zij uit in woede en zij knarsten de tanden tegen hem. Hij echter, vol van [de] Heilige Geest, staarde naar de hemel en zag [de] heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan Gods rechterhand, en zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan Gods rechterhand. Zij echter schreeuwden met luider stem, stopten hun oren toe en stormden als één...

Lees verder
18 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (25)

Saulus ontmoet de Heer Jezus Handelingen 9:5-6   De grote verandering De ommekeer tot God voltrok zich “in één slag”. Hij werd “verootmoedigd” en “volledig verbroken”. Kijk maar eens hoe zijn houding compleet veranderde. “En hij zei: Wie bent U Heer?” (Handelingen 9:5). Hij herkende Hem. Die stem van de hemel had zijn werk gedaan. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen...

Lees verder
18 jaar geleden

Mefiboseth (23)

Mefiboseth (23) 2 Samuël 19 Voordracht 8e Staat trouw nog in ons woordenboek?   Mefiboseth komt David tegemoet In hoofdstuk 19 wordt David weer in zijn koningschap hersteld en keert hij weer terug naar Jeruzalem. Toen hij terug kwam, wie was de eerste die hem tegemoet kwam om hem te ontvangen? Luister, voor mij is dat zeer leerzaam: “Mefiboseth, Sauls zoon, kwam ook af de koning tegemoet; en hij had zijn voeten niet schoongemaakt, noch zijn knevelbaard geschoren, noch zijn...

Lees verder
18 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (22)

Mefibóseth 2 Samuël 9 Voordracht 8c Staat trouw nog in ons woordenboek? “En Ziba zei tot de koning: Naar alles, wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mefiboseth, etende aan mijn tafel, als één van de zonen van de koning zijn” (vers 11). Hij zou een zoon zijn, niet een vreemdeling. Hij gaat als zoon het huis van David binnen, en dat is het ook wat het evangelie voor de zondaar doet....

Lees verder
18 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (21)

Mefiboseth 2 Samuël 9 Voordracht 8b “Turn or burn! turn or burn!”   God heeft een boodschap voor jou “Toen zond de koning David heen, en hij nam hem uit het huis van Machir, den zoon van Ammiel, van Lodebar” (vers 5). Hij zond hem en liet hem halen. Oh, wat een genade! David moest iemand zenden om hem te laten halen, zodat hij Mefiboseth werkelijk leerde kennen. Ik kan het mij wel een beetje voorstellen hoe het hem verging...

Lees verder
18 jaar geleden

Jonge mensen in de Bijbel (19)

Jongeman uit Egypte 1 Samuël 30 Voordracht 7c (slot) In dienst van een nieuwe meester De jonge Egyptenaar, bemoedigd door de genade van David, maakte schoon schip met betrekking tot zijn zonden. “Wij waren ingevallen tegen het zuiden … en wij hebben Ziklag met vuur verbrand” (vers 14). Eigenlijk zei hij: “Ik weet wie u bent, u bent degene tegen wie ik gezondigd heb. Maar ik weet dat er genoeg genade in uw hart is om alles te vergeven, hoewel...

Lees verder
18 jaar geleden

Mefibóseth (20)

Mefibóseth 2 Samuël 4:4; 9; 2 Samuël 16:1-4; 2 Samuël 19:24-30 Voordracht 8a Een goede afloop (I) De geschiedenis van Mefibóseth is uitermate interessant, omdat het in beeld laat zien wat de mens in zijn natuurlijke verloren toestand is, en hoe de genade van God iemand kan ontmoeten waar hij ook is, en wat het effect van die genade zal zijn op het hart die dat ervaren heeft. Waarom vluchtte zij? Waarom pakte deze voedster (oppas) dat kind van vijf...

Lees verder