Huis van God

10 artikelen over dit onderwerp gevonden
7 maanden geleden

De Tafel van de Heer

09.03.2010 In het oude tijdschrift “Botschafter des Heils jaargang 1925” publiceerde Rudolf Brockhaus de verkorte versie van een brief aan Samuel Ridout (blz. 197 tot 208), die wij gezien de actualiteit van het onderwerp graag willen doorgeven. Voor een betere leesbaarheid hebben wij tussenkopjes geformuleerd.   “Daarom ben ik er altijd op uit1 u aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en bevestigd bent in de onderhavige waarheid. Ik houd het echter voor juist, zolang ik in deze tent...

Lees verder
1 jaar geleden

Bouwstop

  Bijbelgedeelte: Ezra 4-6 Er brak een tijd aan, dat het werk aan het huis van God in Jeruzalem stopte. Een trieste episode in de geschiedenis van het teruggekeerde overblijfsel van Israël, dat zo hoopvol begon. Maar waarom was de bouw van het huis van God gestopt? Was het de tegenstand van de vijanden van Israël? Zeker, de tegenstand was er echt. De brief aan Arthahsasta, de koning van Perzië, werd ondertekend door alle etnische groepen die op dat moment...

Lees verder
1 jaar geleden

De zonen van Korach (2)

III. De Psalmen van de zonen van Korach De elf Psalmen van de zonen van Korach zijn over het tweede boek van de Psalmen – waarin ze het eerste deel vormen (42 tot 49) – en het derde boek verdeeld (84, 85, 87; – Ps. 88 is eigenlijk “voor” de zonen Korach). Deze twee boeken brengen de oefeningen van het hart van de gelovigen tot uitdrukking die, na de beproevingen van de gevangenschap de vreugde van de glorieuze bevrijding ervaren,...

Lees verder
1 jaar geleden

De zonen van Korach (1)

Numeri 26 vers 9-11: 9. De zonen van Eliab nu waren Nemuel, Dathan en Abiram. Deze Dathan en Abiram waren afgevaardigden van de gemeenschap, die tegen Mozes en tegen Aäron in opstand waren gekomen, samen met de aanhang van Korach, toen die tegen de HEERE in opstand gekomen was. 10. Maar de aarde had haar mond geopend en hen samen met Korach verzwolgen, toen zijn aanhang stierf, doordat het vuur tweehonderdvijftig mannen verteerd had. Zo waren zij tot een teken...

Lees verder
2 jaar geleden

Opwekking onder koning Hizkia (1)

2 Kronieken 29 Inleiding   In het 2e boek van de Kronieken vinden we in wezen de beschrijving van de koningen van Juda en zien we ups en downs, waarbij ook het volk betrokken was. We kunnen dit boek op drie manieren op ons christenen toepassen: We vinden er bepaalde verwijzingen naar de kerkgeschiedenis in. Sommigen zagen in de opwekking onder Hizkia een voorbeeld voor de Reformatie en in de gebeurtenissen onder Josia een toespeling op de opwekking in de...

Lees verder
11 jaar geleden

Hier wil Ik wonen (2)

Gods woonplaats bij Zijn volk – deel 2 Het eerste deel van deze uiteenzetting ging over de vraag, hoe de woonplaats van God, 21 maal genoemd in Deuteronomium, in het licht van het Nieuwe Testament in de huidige tijd toegepast kan worden. Het antwoord: De genoemde kenmerken van deze plaats laten zich met de christelijke samenkomsten (of bijeenkomsten van de vergadering/gemeente) vergelijken. Drie van deze kenmerken had deel I al voorgesteld: Gods woonplaats is heilig, een plaats van vrijgevigheid en...

Lees verder
11 jaar geleden

Gods Huis

God werkt altijd in alles naar een doel toe, zonder er ooit van af te wijken. En de vraag die onze harten bezig moet houden is: Wat doet God nu, in deze eindtijd waarin wij leven? Er zijn tekenen van Zijn activiteit op velerlei terrein. Wij zijn ons bewust van de activiteit van de duisternis in de wereld, maar God werkt ook. Er is veel activiteit van de Heilige Geest. Maar te midden van al deze dingen die God doet,...

Lees verder
11 jaar geleden

Hier wil Ik wonen (1)

Gods woonplaats bij Zijn volk – deel 1 Het einde van de woestijnreis is bereikt. Het volk van Israël houdt zich in de velden van Moab, in het Jordaandal, op. Voordat het over de Jordaan het beloofde land Kanaän binnengaat, richt Mozes meerdere toespraken tot het volk. Te midden van de vele aanwijzingen die God aan Zijn volk geeft, noemt hij 21 maal de plaats, die Hij verkiezen zou, om Zijn Naam daar te doen wonen. Dat klinkt raadselachtig. Want...

Lees verder
14 jaar geleden

De zonen van Korach

De eerste maal, waar we iets van de zonen van Korach horen, is een korte opmerking maar toch zeer rijk van inhoud. “Maar de kinderen van Korach stierven niet” (Numeri 26:11). Hun vader, een Leviet uit de familie van de Kehathieten, had zich samen met twee vorsten uit de stam van Ruben en een hele rei handlangers tegen de door God gegeven leiderspositie van Mozes en Aäron verzet. God antwoordde met oordeel. De aarde opende zich en verslond de opstandelingen...

Lees verder
17 jaar geleden

Gemeente van God (5)

Een wereldwijde eenheid (deel 2b)   4. Het huis (van God) Heerlijkheid Heiligheid Orde Afhankelijkheid Betekenis van de Heilige Geest Een huis verraadt veel. Als iemand ons in zijn huis uitnodigt, krijgen we heel snel een indruk van hem of haar, dus van de eigenaars; welke smaak hij of zij heeft, welke schilderijen aan de wand hangen, hoe alles geordend is (of ook niet), dat alles zegt ons iets over de persoon die daar woont, en wat voor hem belangrijk...

Lees verder