Hogepriester

3 artikelen over dit onderwerp gevonden
3 maanden geleden

Naderen tot God

Hebreeën 4 vers 16; 7 vers 24,25; 11 vers 6 Hoe wonderbaarlijk groot is het feit dat wij, de gelovigen, nu “vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs [de] nieuwe en levende weg”! (zie Hebr. 10:19-22). Dat was voorheen niet het geval. Onze ongerechtigheden hadden een scheiding aangebracht tussen Hem en ons (Jes. 59:2). Maar nu is het voor ons compleet anders geworden. Hoe was dit mogelijk? Niet wij hebben deze verandering...

Lees verder
3 maanden geleden

Zevenvoudig vastgemaakt

Exodus 28; Hebreeën 7 vers 25; Johannes 10 vers 28; Romeinen 8 vers 35 In de beschrijving van de hogepriesterlijke kleding van Aäron in Exodus 28 vinden we het woord “vastmaken” zes keer (vs. 14, 23, 24, 25 (2x), 27) en één keer “bevestigen” (in vs. 26)1. Dit vastmaken was vooral van toepassing op de stenen op de schouder en de borsttas. Ze moesten “niet van de efod losraken” (vs. 28). Op de schouderstenen en op de borsttas waren de...

Lees verder
5 jaar geleden

Volmaakt medelijden!

“Want wij hebben niet een Hogepriester Die niet met onze zwakheden kan mee lijden,  maar [Een] Die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van [de] zonde” (Hebr. 4:15). Wat een troost ligt hier in, in het midden van verzoekingen op de weg, te weten dat we een Hogepriester hebben, die medelijden heeft. We gaan vaak naar anderen met onze verzoekingen en behandelen elkaar met een zekere mate van medelijden: “Een vriend heeft te alle tijde lief, en...

Lees verder