Hogepriester

9 artikelen over dit onderwerp gevonden
5 maanden geleden

Brieven aan een nieuwe bekeerling (7)

Bijbelgedeelte: Hebreeën 9 vers 24 Jouw hulp Beste gelovige vriend, Ik kan me goed voorstellen, dat je nu denkt dat christen zijn een heel moeilijke, zo niet hopeloze zaak is. Het kan ook geen kwaad om te ontdekken, dat het een hopeloze zaak is voor je eigen kracht, als je maar niet vergeet dat Gods kracht tot je beschikking staat. Er zijn zeker leeuwen op je weg, maar speel niet de rol van “mijnheer de angsthaas,” want God heeft je...

Lees verder
9 maanden geleden

Jezus Christus – onze grote Hogepriester (1)

Hebreeën 1; Hebreeën 2 Inleiding tot de brief aan de Hebreeën Aanleiding van de brief De brief aan de Hebreeën was destijds gericht aan mensen uit het volk Israël die geloofden in de naam van de Heer Jezus. De aanleiding van deze brief was bezorgdheid over deze christenen. De bedoeling van de schrijver was hen te versterken in de hemelse roeping en hen te verbinden met een hemels heiligdom, zodat zij zich konden losmaken van het aardse heiligdom. Dit was...

Lees verder
1 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (30)

“En David zei tegen de priester Abjathar, de zoon van Achimelech: Breng mij toch de efod. En Abjathar bracht de efod bij David. Toen raadpleegde David de HEERE en zei: Zal ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En Hij zei tegen hem: Achtervolg ze, want u zult ze zeker inhalen, en u zult de gevangenen zeker bevrijden” (1 Sam. 30:7-8).  In het vers van vandaag zien we nog een belangrijk gebied waarop David zich in de Heer bemoedigde:...

Lees verder
2 jaar geleden

Kleren maken de man

Wie kent de uitspraak niet “kleren maken de man”? Afhankelijk van de gelegenheid stem je je kledingkeuze daarop af. Je wilt toch goed voor de dag komen en een goede indruk maken? Er is een man in het Oude Testament die wel heel specifieke kledingvoorschriften had voor een heel speciale taak. In Exodus 28 en 39 lezen we over de kleding van de priesters en, daar gaat dit artikel over, met name de kleding van de hogepriester.  Aäron was hogepriester...

Lees verder
3 jaar geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (17)

“In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn aangezicht kwam in Zijn oren” (Ps. 18:6).   David begint deze Psalm op een zeer hoge toon met de woorden: “Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn...

Lees verder
3 jaar geleden

Bronnen in het Oude Testament

Bijbelgedeelten: Gen. 16:13,14; 21:14,19; 21:30-32; 24:11,12; 29:2; Ex. 2:15-17; Num. 21:16-18; 2 Sam. 17:18,19; 23:15,16; Spr. 5:15,16.   Het is zeker geen toeval, dat de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw plaatsvond bij een bron. In het Oude Testament spreekt de bron (Hebr. “beer”) op vele plaatsen over Christus. Christus, de Middelaar “En zij gaf de HEERE, Die tot haar sprak, de naam: U bent de God Die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier...

Lees verder
3 jaar geleden

Naderen tot God

Hebreeën 4 vers 16; 7 vers 24,25; 11 vers 6 Hoe wonderbaarlijk groot is het feit dat wij, de gelovigen, nu “vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs [de] nieuwe en levende weg”! (zie Hebr. 10:19-22). Dat was voorheen niet het geval. Onze ongerechtigheden hadden een scheiding aangebracht tussen Hem en ons (Jes. 59:2). Maar nu is het voor ons compleet anders geworden. Hoe was dit mogelijk? Niet wij hebben deze verandering...

Lees verder
3 jaar geleden

Zevenvoudig vastgemaakt

Exodus 28; Hebreeën 7 vers 25; Johannes 10 vers 28; Romeinen 8 vers 35 In de beschrijving van de hogepriesterlijke kleding van Aäron in Exodus 28 vinden we het woord “vastmaken” zes keer (vs. 14, 23, 24, 25 (2x), 27) en één keer “bevestigen” (in vs. 26)1. Dit vastmaken was vooral van toepassing op de stenen op de schouder en de borsttas. Ze moesten “niet van de efod losraken” (vs. 28). Op de schouderstenen en op de borsttas waren de...

Lees verder
8 jaar geleden

Volmaakt medelijden!

“Want wij hebben niet een Hogepriester Die niet met onze zwakheden kan mee lijden,  maar [Een] Die in alle dingen verzocht is als wij, met uitzondering van [de] zonde” (Hebr. 4:15). Wat een troost ligt hier in, in het midden van verzoekingen op de weg, te weten dat we een Hogepriester hebben, die medelijden heeft. We gaan vaak naar anderen met onze verzoekingen en behandelen elkaar met een zekere mate van medelijden: “Een vriend heeft te alle tijde lief, en...

Lees verder