Herderlijke zorg

5 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 jaar geleden

Hoe gaan wij om met onze zorgen?

Spreuken 12 vers 25: “Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.” Enkele gedachten over bezorgdheid Dit ‘fenomeen’ bezorgd cq bezorgdheid komt verschillende malen in het Woord van God voor. Hoe is het daarmee in ons hart? Hoe vaak komt dat voor? We zullen dit ‘fenomeen’ ongetwijfeld wel herkennen in ons leven als een waarneembaar verschijnsel. Wat is en wat doet bezorgdheid? <<Bezorgdheid is een gemoedstoestand die optreedt als iemand zich zorgen maakt. Dit kan...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (13)

“Zij nu bleven volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over elke ziel, en vele wonderen en tekenen gebeurden door de apostelen <in Jeruzalem, en er was grote vrees over allen, en> allen nu die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk, en zij verkochten hun goederen en bezittingen en deelden ze uit aan allen, naardat iemand nodig had. En met...

Lees verder
1 jaar geleden

Gastvrijheid (8)

“De HEERE bewaart de vreemdelingen, Hij houdt wees en weduwe staande …” (Ps. 146:9). “Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte” (Deut. 10:18-19). De gewoonte van gastvrijheid (deel acht) Deze verzen voor ons vandaag onthullen het hart van God voor hen die zich alleen, verlaten, geïsoleerd of gewoonweg buitengesloten voelen! In...

Lees verder
6 jaar geleden

De Heer is mijn Herder …

Psalm 23: 1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5....

Lees verder
17 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (2)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Hoofdstuk twee Alpha: WAT HET IS De fundamenten van de Alpha-cursus werden oorspronkelijk in 1979 gelegd door het werk van Charles Marnham. Gedurende de tijd dat hij verbonden was aan een bekende Anglicaanse kerk in west Londen (Holy Trinity Brompton), wilde hij een cursus ontwerpen om de basiswaarheden van het christelijk geloof te bezien op een wijze die een hulp zou zijn voor nieuwe christenen. Na de eerste aanzet van...

Lees verder