Goede Herder

7 artikelen over dit onderwerp gevonden
6 maanden geleden

Johannes 10 vers 8,9,14,15

“Ik ben de deur van de schapen. … Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. … Ik ben de goede herder; … en Ik leg mijn leven af voor de schapen.” Christus, de Goede Herder (2) Jezus Christus is de Goede Herder die een grote zorg heeft voor zijn kudde. Vergeleken met Hem zijn er aan de ene kant dieven die meedogenloos alleen hun eigen...

Lees verder
6 maanden geleden

Ezechiël 34 vers 15 en 16

15. Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. 16. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Christus, de Goede Herder (1) In bijbelse tijden waren mensen goed bekend met de illustratie van een herder en zijn kudde. Koning David was...

Lees verder
2 jaar geleden

Jesaja 49 vers 14-15

“Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.” De tijden waarin Jesaja leefde waren zeer moeilijk. Het volk Israël had zich afgekeerd van de levende God en diende afgoden, en Jesaja waarschuwt hen voor hun rebellie en goddeloosheid. Zij hadden God tot toorn verwekt. Daarom liet God, in Zijn...

Lees verder
3 jaar geleden

Volg Mij na!!!

Een lezing van Max Billiter Zwitserland gehouden in november 2003 in Nederland. I. De eerste ontmoeting Johannes 1 vers 41-43. De Schriftplaats uit Johannes 1 toont ons de bekering van Petrus. Hij werd door zijn eigen broer naar Jezus gebracht. Een heel mooie dienst die je aan mensen kunt doen. Mijn eigen vrouw is door haar eigen broer tot bekering gekomen. Daaraan denk ik altijd als ik deze verzen uit Johannes 1 lees. Andreas moest zijn broer vinden. Het is...

Lees verder
5 jaar geleden

De Heer is mijn Herder …

Psalm 23: 1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5....

Lees verder
6 jaar geleden

De Heer is mijn Herder

Psalm 23 Hij kent Zijn schapen; Hij telt ze en noemt hen bij hun naam; Hij gaat voor hen uit; Ze volgen terwijl Hij hen door het water en door het vuur leidt. Psalm 23 onthult voor ons de zegeningen voor hem en haar die hun weg door deze wereld met de Here Jezus als hun Herder gaan. De psalm is nauw verwant aan zowel de voorgaande als de daaropvolgende psalmen. Alle drie de psalmen zijn van uitzonderlijke schoonheid en...

Lees verder
17 jaar geleden

Gouden kandelaar (14)

Hoe komt het dat er ook gelovigen zijn die innerlijk arm en leeg zijn, die zich nauwelijks iets in het geloof eigen maken van alle mogelijkheden en krachten die Gods genade ons toezegt? … Het is voor een kind van God helemaal niet moeilijk om dagelijks een verkwikte ziel te hebben. De grazige weide is er, het levenswater is er; we hoeven ons hart slechts wijd open te zetten! Leven in de Geest (10) Hoofdstuk 5 (III) Verkwikt in de...

Lees verder