Goede Herder

4 artikelen over dit onderwerp gevonden
12 maanden geleden

Volg Mij na!!!

Een lezing van Max Billiter Zwitserland gehouden in november 2003 in Nederland. I. De eerste ontmoeting Johannes 1 vers 41-43. De Schriftplaats uit Johannes 1 toont ons de bekering van Petrus. Hij werd door zijn eigen broer naar Jezus gebracht. Een heel mooie dienst die je aan mensen kunt doen. Mijn eigen vrouw is door haar eigen broer tot bekering gekomen. Daaraan denk ik altijd als ik deze verzen uit Johannes 1 lees. Andreas moest zijn broer vinden. Het is...

Lees verder
3 jaar geleden

De Heer is mijn Herder …

Psalm 23: 1. Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 3. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5....

Lees verder
4 jaar geleden

De Heer is mijn Herder

Psalm 23 Hij kent Zijn schapen; Hij telt ze en noemt hen bij hun naam; Hij gaat voor hen uit; Ze volgen terwijl Hij hen door het water en door het vuur leidt. Psalm 23 onthult voor ons de zegeningen voor hem en haar die hun weg door deze wereld met de Here Jezus als hun Herder gaan. De psalm is nauw verwant aan zowel de voorgaande als de daaropvolgende psalmen. Alle drie de psalmen zijn van uitzonderlijke schoonheid en...

Lees verder
15 jaar geleden

Gouden kandelaar (14)

Hoe komt het dat er ook gelovigen zijn die innerlijk arm en leeg zijn, die zich nauwelijks iets in het geloof eigen maken van alle mogelijkheden en krachten die Gods genade ons toezegt? … Het is voor een kind van God helemaal niet moeilijk om dagelijks een verkwikte ziel te hebben. De grazige weide is er, het levenswater is er; we hoeven ons hart slechts wijd open te zetten! Leven in de Geest (10) Hoofdstuk 5 (III) Verkwikt in de...

Lees verder