Gerechtigheid

9 artikelen over dit onderwerp gevonden
1 maand geleden

Johannes 15 (3)

Johannes 15 vers 2 en 3: “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat Ik tot u heb gesproken.” Snoeien … Deze twee verzen samen zijn fascinerend! Wat heeft het “wegnemen” van de ranken en het snoeien van de ranken te maken met reinheid? Het woord voor “wegnemen” (airo, in het Grieks) komt 102 keer...

Lees verder
2 maanden geleden

De mens – zoals God hem ziet (2)

Romeinen 6 vers 6; Efeze 4 vers 22-24; Kolosse 3 vers 9-11 De uitdrukkingen “de eerste mens” en “de tweede mens” vormen een tegenstelling tussen Adam en Jezus Christus. De eerste mens was door God zeer goed geschapen, maar faalde in zijn verantwoordelijkheid. De Heer Jezus daarentegen, als tweede mens uit de hemel, leefde altijd voor de eer van God. Dat zagen we in het eerste artikel. Nu komen we bij een andere paar begrippen: De oude en de nieuwe...

Lees verder
4 maanden geleden

Gebroken maar gezegend (1)

Spreuken 18 vers 14: “Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige (gebroken) geest, wie kan die opbeuren?” Wat betekent het om gebroken te zijn? Het Merriam-Webster woordenboek definieert gebrokenheid als “met geweld in delen uiteenvallen, verbrijzelen zoals gebroken ruiten.” Het is zwak gemaakt worden of verpletterd, bedroefd of gebroken zijn in hart of geest. Gebrokenheid kan zijn wanneer er een breuk is door echtscheiding, uit elkaar gaan of eenzaamheid, zoals bij kinderen in gebroken gezinnen. In...

Lees verder
5 maanden geleden

Gastvrijheid (7)

“Zie, er was een man, genaamd Zacheüs; en hij was een oppertollenaar en was rijk. En hij trachtte Jezus te zien, Wie Hij wel was, en hij kon het niet vanwege de menigte, omdat hij klein van gestalte was. En hij liep snel vooruit en klom in een moerbeivijgenboom om Hem te zien; want Hij zou daar langs komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zei tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want...

Lees verder
2 jaar geleden

Wie heeft u tot rechter gemaakt?

Een van de meest populaire verzen vandaag is Mattheüs 7 vers 1: “Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld.” Zowel christenen als ongelovigen zullen dit vers aanhalen, vooral als je zegt, dat iets wat zij doen verkeerd is. Dit is vooral waar in onze tijd van tolerantie, maar het is niet zozeer tolerantie waar ze naar op zoek zijn, als wel aanvaarding. Ze willen dat wij hun manier van leven of hun leer of wat dan ook accepteren. Trek het...

Lees verder
2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (24)

“… maar doet de Heer Jezus Christus aan, en wijdt geen zorg aan het vlees om [aan] begeerten [te voldoen]” (Rom. 13:14). “Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel” (Ef. 6:11). Geestelijke strijd (deel vierentwintig)   Als we overwegen ons te kleden voor de geestelijke strijd, moeten we begrijpen dat volledig gekleed zijn voor de strijd betekent, dat we de Heer Jezus Christus aantrekken! Elk onderdeel van de wapenrusting dat...

Lees verder
2 jaar geleden

Geestelijke wapenrusting (10)

“Houdt dan stand, uw lendenen omgord met [de] waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid …” (Ef. 6:14). Geestelijke strijd (deel tien)   Het borstharnas zou het hart en de vitale organen van de soldaat van de nek tot aan de dij beschermen. Zoals een letterlijk borstharnas het hart van een soldaat beschermde, zo beschermt het borstharnas van de gerechtigheid het hart van de gelovige. Als volgelingen van Jezus Christus moeten wij bedenken, dat ons recht voor God...

Lees verder
3 jaar geleden

Gods gerechtigheid …

“… tot betoning van Zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is” (Rom. 3:26). In 2017 zou de Amerikaanse sheriff Joe Arpaio worden opgesloten vanwege discriminatie van migranten. De Amerikaanse president Donald Trump maakte echter gebruik van zijn recht als president om mensen gratie te verlenen. Daarmee bewaarde hij Arpaio voor een gevangenisstraf. Wat echter niet veranderde, was de verwijtbaarheid van de veroordeelde. Arpaio was nog steeds...

Lees verder
13 jaar geleden

De wet – de leefregel voor Christenen? (3)

Deel I 3. Een wet geldt voor een Christen principieel niet als levensregel Laten we vasthouden: De Christen wordt niet door de wet gerechtvaardigd, en het geldt ook niet rechtstreeks voor hem – hij is niet onder de wet. En toch is de  wet “heilig, rechtvaardig en goed” (Romeinen 7:12). Het drukt Gods gedachten en wil uit. Moet een Christen niet minstens de “morele regels”, die in deze wet vervat zijn (in tegenstelling tot de ceremoniële wet), respecteren? Moet hij...

Lees verder