Genade

86 artikelen over dit onderwerp gevonden
15 jaar geleden

De wet – de leefregel voor Christenen? (2)

Deel I Vervolg van 2: 2. De wet van de Sinaï geldt niet voor Christenen c) De wet is niet voor rechtvaardigen bestemd De wetgever richt zich soms met een wet tot een bepaalde groep personen met het doel, hen tot een bepaald gedrag te bewegen. Bijvoorbeeld worden emissie-certificaten ingevoerd om energiebedrijven en andere industrie-ondernemingen ertoe te bewegen, hun CO2-uitstoot te verminderen. Ook de wet van de Sinaï jaagt een bepaald doel na met een bepaalde groep personen: “Maar wij...

Lees verder
15 jaar geleden

De wet – de leefregel voor Christenen? (1)

Deel I God gaf Zijn volk op de Sinaï een wet. De Bijbel noemt het “heilig, rechtvaardig en goed” (Romeinen 7:12). Moeten Christenen deze wet houden? Hebben Christenen de wet nodig, om door God aangenomen te worden? Hebben ze het nodig, om om voor Hem in hun praktisch leven aangenaam te zijn? En wat met de voorschriften zoals de sabbat of de tienden – gelden deze geboden voor ons? Is men wettisch wanneer men zich op de geboden oriënteert? Wat...

Lees verder
16 jaar geleden

1 Thessalonika 5 (15)

Ook deze bijbelcursus is als hulp en ondersteuning voor onze lezers bedoeld, om het Woord van God regelmatig en voortdurend te bestuderen. Uw vragen die uit deze bijbelstudie voortkomen, willen we graag proberen te beantwoorden. Evenzo is het fijn om uw opmerkingen te vernemen. Deze keer gaat het over ‘ongeregelden’, ‘kleinmoedigen’ en ‘zwakken’. Mogelijk herkent u zich in één van deze categoriën. Dan is de Heer Jezus er die ‘het geknakte riet’ niet zal verbreken, ook vandaag niet. Er wordt...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (23)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. De genade van God Dank voor Zijn oneindige genade “In Uw genade wil ik roemen, die zondaars zalig maakt en vrij. Uw liefde onuitputtelijk noemen, want wie, o God, heeft lief...

Lees verder
19 jaar geleden

Ruth (8)

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk zegenen! – Het ligt mij op het hart daarop te wijzen, dat men uitleg over het Woord van God alleen met de Bijbel en onder gebed leest. De vergevende en herstellende genade van God Wanneer wij deze geschiedenis nu als voorbeeld voor onze persoonlijke wandel of die van het volk overdenken, men weet niet welke genade het meest...

Lees verder
19 jaar geleden

Gescreend door God

Het kan lang duren voordat het hart en geweten wakker worden. Ondanks het niet te verbloemen feit van de gevolgen van de zonden, ondanks de bittere vruchten van de overtredingen die voortdurend “zichtbaar” en “proefbaar” zijn. Uren, dagen, maanden, ja zelfs jaren kunnen zo voorbij gaan. Maar … dan grijpt God in. Kijk maar eens naar David. Ja, die jonge herder met die slinger en die vijf gladde stenen. Glad gepolijst door het frisse, stromende water. Lange tijd lagen die...

Lees verder