Geloofsstrijd

3 artikelen over dit onderwerp gevonden
9 maanden geleden

Othniël, Ehud, Jefta en andere richters

Schriftgedeelten: Richteren 3 vers 1-30; Richteren 10; Richteren 11.   In het Boek Richteren vinden we naast bekende richters als Gideon en Simson ook minder bekende. Minder bekend betekent natuurlijk niet, dat de redding die God door hen bracht, van minder belang was. Dat sommige richters niet zo “beroemd” zijn, komt deels doordat hun verhaal minder ruimte inneemt in het Woord van God of niet zo opwindend en boeiend verliep. Omdat hun verhaal nog steeds enkele waardevolle lessen voor ons...

Lees verder
2 jaar geleden

De strijd voor het geloof

“… werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd” (Jud. 3). Al in de tijd van de apostelen slopen goddeloze mensen de christelijke kring binnen. Vanwege hun invloed bestond er het gevaar, dat het geloof van de heiligen bedorven zou worden. Dit was een groot risico voor de gelovigen en daarom vermaande Judas hen om te strijden voor het geloof dat eenmaal was overgeleverd. “Het eenmaal...

Lees verder
9 jaar geleden

De duivel: de verzoeker

Een moordenaar en leugenaar Als we het Nieuwe Testament niet hadden, zouden we weinig van de duivel afweten. Het Oude Testament vermeldt  hem uitdrukkelijk alleen in drie boeken: in 1 Kronieken, Job en Zacharia. Daarentegen leren we in het Nieuwe Testament veel over duivel en zijn tactieken. Een plaats kenmerkt met weinig woorden de kern van zijn wezen. Zij zal hierna de richtlijn vormen om de duivel en zijn verzoekingen goed in te schatten. “U bent uit uw vader de duivel,...

Lees verder