Geloofsstrijd

2 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 weken geleden

De strijd voor het geloof

“… werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd” (Jud. 3). Al in de tijd van de apostelen slopen goddeloze mensen de christelijke kring binnen. Vanwege hun invloed bestond er het gevaar, dat het geloof van de heiligen bedorven zou worden. Dit was een groot risico voor de gelovigen en daarom vermaande Judas hen om te strijden voor het geloof dat eenmaal was overgeleverd. “Het eenmaal...

Lees verder
7 jaar geleden

De duivel: de verzoeker

Een moordenaar en leugenaar Als we het Nieuwe Testament niet hadden, zouden we weinig van de duivel afweten. Het Oude Testament vermeldt  hem uitdrukkelijk alleen in drie boeken: in 1 Kronieken, Job en Zacharia. Daarentegen leren we in het Nieuwe Testament veel over duivel en zijn tactieken. Een plaats kenmerkt met weinig woorden de kern van zijn wezen. Zij zal hierna de richtlijn vormen om de duivel en zijn verzoekingen goed in te schatten. “U bent uit uw vader de duivel,...

Lees verder