Geestelijk voedsel

8 artikelen over dit onderwerp gevonden
4 maanden geleden

Psalm 1 vers 3

“Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.” Een boom geplant aan waterbeken Deze boom is in de eerste plaats een illustratie van de Heer Jezus zelf in Zijn leven hier op aarde. Maar allen die door geloof in Hem behouden zijn, zijn door Gods genade |gerechtvaardigd” en kunnen ook zulke “bomen” zijn. In hun geestelijk leven moeten ze...

Lees verder
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (103)

Liefde voor het Woord of geestelijke hongersnood?   “Dit is het brood dat de HEERE u te eten gegeven heeft … Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan …” (Ex. 16:15,16). De Heer Jezus had een groot vreugde in het Woord van God. Voor Hem was het niet alleen een dagelijkse verplichting om te lezen, maar versterkend voedsel voor Zijn ziel. Hij zou met de psalmist kunnen zeggen: “Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de...

Lees verder
3 jaar geleden

Want de weg zou te zwaar voor u zijn

1 Koningen 19 vers 4-8: 4. Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 5. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet. 6. Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken,...

Lees verder
4 jaar geleden

Laat vruchtbomen staan!

“Wanneer u een stad vele dagen belegert en ertegen strijdt om haar in te nemen, dan moet u haar vruchtbomen niet te gronde richten door de bijl erin te slaan. U kunt er immers van eten; daarom mag u ze niet omhakken om ze een belegeringswal voor u te laten worden, want het geboomte van het veld is voedsel voor de mens” (Deut. 20:19). Het belang van voedsel in lange strijd Het is werkelijk een wijze instructie om vruchtbomen te...

Lees verder
6 jaar geleden

Oogsttijd

“Zegt u niet: Het zijn nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Slaat uw ogen op en aanschouwt de velden, want ze zijn al wit om te maaien. De maaier ontvangt loon en verzamelt vrucht voor [het] eeuwige leven, opdat zich samen verblijden de zaaier zowel als de maaier. Want hierin is de spreuk waar: de één zaait, de ander maait. Ik heb u gezonden om te maaien wat u niet hebt bearbeid; anderen hebben het...

Lees verder
6 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (07)

Wat bepaalt ons denken en houding? “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van [de] Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als door [de] Heer, [de] Geest” (2 Kor. 3:18). Nadat we eerder iets van de gevaren van de wereld voor ons hadden, wenden we ons nu naar de positieve kant van Romeinen 12 vers 2: “… maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken”. Hoe kan ons denken vernieuwd worden en...

Lees verder
16 jaar geleden

“Kom hier en ontbijt!”

Dit korte woord komt niet uit de mond van een bezorgde moeder, maar het zijn de woorden van de Heer Jezus Zelf. Bedoeld worden enkele van Zijn discipelen, die na een lange en inspannende nacht op de vroege morgen moe aan de oever van de zee van Tibérias hun Meester aantroffen. De Heer Jezus kende Zijn discipelen en Hij wist, wat zij nodig hadden. Toen zij aan de oever aankwamen was alles klaar, en de discipelen konden zich te goed...

Lees verder
19 jaar geleden

De voorraadschuren van de hemel

Het is een moeilijke opgave om voor anderen te schrijven wat de juiste manier is van het lezen en bestuderen van de Bijbel. De oneindige diepten van het Woord van God, de onuitputtelijke hulpbronnen in God en de morele heerlijkheden van de persoon van Christus zullen alleen aan het geloof worden ontvouwd, en dit alleen ook dan, wanneer een oprechte behoefte aanwezig is. Dit maakt de zaak dan ook heel eenvoudig. Wij hebben geen wijsheid of intellectuele scholing nodig, maar...

Lees verder